Mededelingen uit het bestuur

Mededelingen uit het bestuur

Sinds de coronarestricties zijn losgelaten, kunnen we onze activiteiten in het algemeen weer live oppakken. Dat is ook wel te merken aan het programma!
De Hoofdwacht is sinds 15 april weer open en in de Coornhertzaal is de tentoonstelling ‘Kenau, een Hollandse heldin’ op onze nieuwe tentoonstellingspanelen te bezichtigen. Deze tentoonstelling heeft een evenknie in de tentoonstelling ‘Haarlem 1572-1573, de stad belegerd en verdedigd’ in Museum Haarlem.

 

De vacature

Per 1 juni 2022 komt er een vacature in het bestuur van de Historische Vereniging Haerlem. De Historische Vereniging Haerlem is op zoek naar een historicus of iemand met een passie voor de historie van Haarlem, die als bestuurslid van de vereniging tevens de functie van voorzitter van de Historische Werkgroep op zich wilt nemen.

Op 23 februari hebben we een zoombijeenkomst voor de leden gehouden. Het was fijn om Marjorie Vroom onder de deelnemers te zien. Zij begint langzaam een aantal activiteiten weer op te pakken.

Tijdens deze onlinebijeenkomst werd door Mariska Krikken een uitleg gegeven over het  programma voor het komende halfjaar. Wim Cerutti gaf een uitleg over de activiteiten van de Coornhert Stichting Haarlem in 2022.

Allereerst de beste wensen voor een mooi en gezond 2022! Onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari kon helaas wederom niet gehouden worden in De Hoofdwacht. Vorig jaar hebben we wel de Nieuwjaarsbijeenkomst digitaal gehouden op 6 januari, maar aangezien er op 14 januari een persconferentie over de nieuwecorona maatregelen zou worden gehouden, hebben we besloten onze digitale Nieuwjaarsbijeenkomst na deze datum te organiseren.

Nieuws uit het bestuur met onder andere een terugblik op de afgelopen periode, zoals Museumnacht Kids, de Kunstlijn in De Hoofdwacht, de onthulling van de Pim van Zalingen vitrine.Ook aandacht voor erfgoed, namelijk de spoorweghuisjes in de Koppestokstraat, dit i.s.m. Heemschut en het plan om een puienprijs in te stellen.

september - oktober 2021

Sinds het laatste Haerlem Nieuws is er veel gebeurd en is ons optimisme gedeeltelijk bewaarheid.
In de vorige editie vertelde ik dat de voorbereiding van verschillende activiteiten gewoon voortgang vond, zoals onze tentoonstelling over de brouwgeschiedenis van Haarlem. 

juli 2021

Helaas is ons enthousiasme na de versoepelingen van juni weer enigszins getemperd door het stijgend aantal besmettingen en het terugdraaien van enkele versoepelingen. Toch blijf ik optimistisch.

hoofdwacht.jpg
maart - april 2021

Sinds het laatste Haerlem Nieuws begint het vaccinatieprogramma op stoom te komen. Ik denk dat u net als het bestuur hoopvol de persconferentie op 8 maart heeft bekeken om te horen welke versoepelingen in de culturele sector mogelijk zouden worden.

hoofdwacht.jpg
januari 2021

Onze gastheren en gastvrouwen zitten noodgedwongen werkloos thuis omdat ons gebouw niet veilig voor bezoekers opengesteld kan worden. Geen tentoonstelling over de brouwerijgeschiedenis, alhoewel die wel uitvoeringsgereed is en moest de ALV worden doorgeschoven naar 2021.

2021.jpg
Digitale nieuwjaarbijeenkomst 6 januari 20.00 uur

Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitblik naar het aankomende jaar. 

 

b2ap3_small_hoofdwacht.jpg
september 2020

Met frisse moed en hoopvol over wat de mogelijkheden zijn voor de Vereniging om van 2020 toch nog een succes te maken.

 

Uit-De-Hoofdwacht.jpg
mei 2020

U raakt er aan gewend. Het bericht van het bestuur na afloop van de Algemene Bestuursvergadering over onze beslissingen.

hoofdwacht.jpg
april 2020

Communicatieplan digitaal aangeboden

Uit-De-Hoofdwacht.jpg
april 2020

De maatregelen van het kabinet om het coronavirus het hoofd te bieden, hebben inmiddels het hele maatschappelijke leven, en dus ook onze vereniging, nagenoeg tot stilstand gebracht. Voor het bestuur dus alle reden om een extra bestuursvergadering in te lassen en te bespreken hoe met deze uitzonderlijke situatie om te gaan.

 

maart 2020

Op 2 maart j.l. was het Algemeen Bestuur bijeen in De Hoofdwacht voor de 6-wekelijkse bestuursvergadering. Er is ook deze keer een veelvoud aan onderwerpen besproken: Van het aanvullen van de thee- en koffievoorraad tot de mores hoe we met elkaar in de vereniging om willen gaan en alles daartussen. Nu een terugblik op de belangrijkste drie gespreksonderwerpen.

 

b2ap3_small_hoofdwacht.jpg
februari 2020

Het Algemeen Bestuur is maandagavond 20 januari weer bijeen geweest voor haar periodieke vergadering. En zoals einde vorig jaar beloofd, maken we er een gewoonte van u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte te stellen.

hoofdwacht.jpg
december 2019

Na enige maanden radiostilte pakken we als bestuur weer de gewoonte op om na de algemene bestuursvergadering u als leden mee te nemen in de koers die we als bestuur, mede namens u, varen.

 

september 2018

Via deze blog houdt het bestuur u op de hoogte van haar de belangrijkste zaken die in de bestuursvergaderingen worden besproken.

Subcategorieën

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie