januari 2021

Onze gastheren en gastvrouwen zitten noodgedwongen werkloos thuis omdat ons gebouw niet veilig voor bezoekers opengesteld kan worden. Geen tentoonstelling over de brouwerijgeschiedenis, alhoewel die wel uitvoeringsgereed is en moest de ALV worden doorgeschoven naar 2021.


Helaas hebben we in 2020 afscheid moeten nemen van onze onvolprezen pandbewaarder Pim van Zalingen. Tot het laatst toe actief, maar uiteindelijk heeft zijn slopende ziekte gewonnen. Theo Tenu (lid van de werkgroep Gebouw & Omgeving) heeft zijn rol overgenomen.

Toch hebben we niet stil gezeten. We hebben de tijd goed kunnen gebruiken om het Onderhuis in te richten met behulp van subsidiegeld beschikbaar gesteld door een aantal fondsen, waar met name Marjorie Vroom hard aan heeft getrokken. De kelders zijn nu veilig voor gebruik, er zijn kasten gemaakt voor de Jonge Muggen en schilderijrails opgehangen, is het keukentje verbeterd evenals de wifi en er hangt nu een beeldscherm.
Het geheel is bijna klaar, nog een paar afrondende zaken en dan zijn we gereed voor openstelling zodra corona dat weer toelaat. Dank aan met name Alex Leuverink, Boudewijn van Os en Theo Tenu voor alle uitgevoerde klussen.
Ook dank aan de redactie van het Haerlem Nieuws, die elke keer weer een lezenswaardige editie heeft uitgebracht en de redactie van het Jaarboek die ook in 2020 weer een fraai boekwerk tot stand heeft gebracht. Niet onvermeld mogen blijven de vele vrijwilligers die de Jaarboeken bij het grootste deel van onze leden in de brievenbus hebben gedaan.

Verder hadden we de voorbereidingen van de 775ste verjaardag van Haarlem op 23 november samen met de Stichting Viering Stadsrechten Haarlem (waar ik ook de voorzitter van ben) en de vele partners in de stad.
De beoogde grote festiviteiten werden steeds kleiner en kleiner en eigenlijk is alles uiteindelijk gereduceerd tot één dag, waarop gelukkig een aantal activiteiten kon plaatsvinden: het aansnijden van de taart door de burgemeester in klein gezelschap in het NHA, de uitreiking van de fietsroutes voor middelbare scholieren, de historische figuren in de stad, de opening van de tentoonstelling in de Bavo, de vele vlaggen in de stad, de digitale toost, de verlichting van de Bavo en de première van de Haarlem film. Al met al veel overleg met alle partners en de gemeente en continu schakelen en bijstellen. Toch was de verjaardag wel degelijk zichtbaar en een succes.
Veel van de activiteiten zijn doorgeschoven naar dit jaar, maar deze zullen ook worden gespreid omdat de beoogde concentratie in het voorjaar waarschijnlijk niet zal gaan lukken als gevolg van het voortduren van de pandemie.

Op 12 januari bereikte ons het trieste bericht dat Dineke Lentz op 6 januari was overleden.
Dineke is gastvrouw geweest in De Hoofdwacht, daarnaast was zij sinds de oprichting van de werkgroep Excursies en Lezingen (nu Evenementen en lezingen) in 2009 tot en met 2018 actief in deze werkgroep, laatstelijk als voorzitter.
In deze negen jaar zijn er vele lezingen en excursies bedacht en voorbereid. De jaarlijkse activiteit rondom de Val van Haarlem op 13 juli is door Dineke geïnitieerd.
Wij herinneren haar als een creatieve, inspirerende en daadkrachtige vrouw en wensen haar familie en vrienden veel sterkte.

De uitdaging voor onze vereniging is ook in 2021: ´als het niet gewoon kan zoals we gewend zijn, hoe kan het dan wel?' Vaak blijken dan creatieve oplossingen toch mogelijk; zo ook de digitale lezingen e.d.

Hopelijk zal het uitrollen van het vaccin uiteindelijk betekenen dat De Hoofdwacht weer open kan, de activiteiten al dan niet met aanpassingen weer kunnen plaatsvinden en bovenal dat wij elkaar als verenigingsleden weer kunnen ontmoeten! Traditionele activiteiten zullen wij ook in de toekomst oofdwacht weer open kan, onzHoofdblijven combineren met de nieuw ontwikkelde digitale activiteiten.

Komend jaar komt er in ieder geval een Wederopbouwroute die de recent geplaatste wederopbouwmonumenten in beeld brengt, gaan we werken aan een brochure over De Hoofdwacht (vooruitlopend op het boekwerk van Wim Cerutti) en kan hopelijk de tentoonstelling over de Brouwerijgeschiedenis open.

Ik hoop dat wij met elkaar in 2021 een mooi verenigingsjaar zullen hebben waarin wij snel weer aan de slag kunnen met onze publieksactiviteiten en elkaar weer 'live' kunnen ontmoeten!

Hartelijke groet,

Martin van Bleek
voorzitter

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie