Vereniging

De Historische Vereniging Haerlem

Het verleden van Haarlem is overal in de stad te zien. Verborgen in de archieven en op straat. Het gaat dan niet alleen om de Bavo-kerk, het Stadhuis en de Vleeshal op de Grote Markt. Of over de musea en de talrijke Haarlemse hofjes. Ook de recente geschiedenis laat haar sporen na.

De Historische Vereniging Haerlem stelt zich ten doel de geschiedenis van Haarlem levend te houden door deze onder de aandacht te brengen en de kennis ervan te bevorderen.

Zo heeft de vereniging een belangrijke bijdrage geleverd aan de Canon van Haarlem en De kleine geschiedenis van Haarlem voor dummies, beide beschrijvingen van de Haarlemse historie. Voorts geeft de vereniging een Jaarboek uit met daarin onder meer rijk geïllustreerde beschouwingen en artikelen over het verleden van Haarlem maar ook bevat het een Stadskroniek met de Haarlemse actualiteiten van het afgelopen jaar.
 
Maandelijks ontvangen de leden per e-mail het ‘Haerlem Nieuws’ met actuele berichten over komende lezingen, excursies, activiteiten en andere wetenswaardigheden. Door het bijwonen van lezingen en het deelnemen aan excursies verruimen de deelnemers hun kennis van de stad. Ook voor de (school)jeugd zijn er veel aantrekkelijke activiteiten. Klik hier voor de speciale jeugdpagina.

Haarlem HoofdwachtDe vereniging is opgericht in 1901. Sinds 1919 heeft de vereniging haar hoofdzetel in het historische gebouw ‘De Hoofdwacht’ gelegen aan de Grote Markt. Dit gebouw is één der oudste en interessantste monumenten van Haarlem. Het is in de weekends gedurende een deel van het jaar opengesteld voor het publiek en door het hele jaar heen vinden er tentoonstellingen en activiteiten plaats.

De organisatie van de vereniging bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. In de vereniging werken diverse groepen aan studies, adviezen en publicaties onder de naam van werk- of projectgroep en verder zijn er de gastvrouwen en -heren van De Hoofdwacht. Leden kunnen aan de verschillende activiteiten deelnemen en hun stem laten horen tijdens de jaarvergadering.

Een individueel lidmaatschap kost € 30,- per jaar, een partnerlidmaatschap € 42,50. Leden tot 27 jaar betalen € 15,00. Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar. Ook een bedrijfslidmaatschap behoort tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerd? Ga naar lid worden om u aan te melden als (partner)lid of anderszins van de Historische Vereniging Haerlem. En wijs vrienden en bekenden die wellicht lid zouden willen worden op onze website.