Ambachtslieden

De doelstelling van de Projectgroep Ambachtslieden is instandhouding van de ruimtelijke en monumentale kwaliteit van Haarlem, in het bijzonder m.b.t. het onderhoud aan rijks- en gemeentemonumenten. Hiertoe worden o.a. de volgende activiteiten ontwikkeld: het interesseren en motiveren van leerlingen VMBO techniek (schilderen, metselen en timmeren) voor het restauratie vakmanschap, dit in samenwerking met hun docenten.
Voorts het stimuleren van opdrachtgevers van restauratiewerkzaamheden en hun aannemers tot het bieden van stageplaatsen dan wel leerwerkplekken.

We willen deze doelstelling bereiken door:

 

  • Rondleidingen te geven op een Restauratiewerk in Uitvoering met vmbo leerlingen techniek klas 3 en 4 en hun docenten. Klik hier voor het artikel "Welke vaklui gaan straks voor onze monumenten zorgen?" in het september 2015 nummer van de Haerlem Nieuwsbrief

  • Eigenaren en aannemers van hofjes en kerkmonumenten en van andere publieke gebouwen te informeren en motiveren om bij werkzaamheden een leerwerkplek en/of een stageplek te creëren

  • Het organiseren van thema avonden (Zie ook het artikel "Op de bres voor behoud van kwalitatief goed restauratiewerk")

  • Na te gaan of subsidie aangevraagd kan worden bij een fonds om gedurende een jaar de extra kosten te dekken die gepaard gaan met het begeleiden van leerlingen door een leermeester

 

Leden projectgroep ambachtslieden
Udo Kluyver
Has Kuijpers (secretaris) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Remmert Pels
Margriet de Vlas-Houben

 

Meer informatie:      Fotoalbum        Archief   

IMG_2224.JPG

Renovatiewerkzaamheden aan de buitengevels van de woningen van het Hofje van Bakenes

 

Ambachtslieden---presentatie.jpg

Deze presentatie gaat in op de vraag hoe een jonge generatie ambachtslieden de huidige generatie restauratie timmerlieden en -metselaars kan opvolgen om erfgoed op vakkundige wijze te onderhouden.

 

2019-foto-1-geel-oker-donker-IMG_1556.JPG

Van speurtocht voor jongeren naar kleurenwaaiers

 

Leerlingen Sterrencollege in het Dolhuys
 
Kort na de herfstvakantie heeft Rene Boelhouwer docent aan het Sterrencollege, tijd gevonden om met 11 leerlingen uit de 4e klas Bouwen, Wonen en Interieur een bezoek te brengen aan het Dolhuys. Sinds april 2019 zijn hier een aantal bedrijven elk met hun specialisme werkzaam bij 1) het herstel van de monumentale houten spantconstructie, 2) het aanbrengen van een eigentijdse elektrische installatie en 3) de bouw van een nieuwe entree, met toiletgroep en de afbouw van de tentoonstellingszalen.
 

2019-rosehaghe-pl-daken-en-paard-en-wagencid_168a00102932d495e591.jpg

Over de bouw van Rosehaghe in 1920-1923

 

2019-Waalse-kerk-foto-1-IMG_4344.JPG

Halverwege 2017 is Burgy Bouwbedrijf (Leiden) begonnen aan de restauratie van de Waalse Kerk in Haarlem. De restauratie van de kerk verkeert in de eindfase. 

 

2019-Projgr-Ambl-foto-blauwe-voeg-Udo-image1.JPG

 

Excursie voor aankomende ambachtslieden naar de Kathedrale Basiliek St. Bavo.

Medio mei 2016 organiseerde de Projectgroep Ambachtslieden twee excursies voor vmbo leerlingen naar monumenten in restauratie.

201620TmB202e20excursie20P1150046.jpg

Drie leden van de projectgroep Ambachtsleden konden onlangs de voortgang van de werkzaamheden in de sociëteit Trou moet Blycken in ogenschouw nemen.

verzekerenvanmonumenten.jpg

Verzekeringen kunnen een pandeigenaar veel zorgen besparen. Een opstalverzekering biedt bijvoorbeeld zekerheid bij schade die is ontstaan door brand of storm. Veel hypotheekverstrekkers stellen het zelfs verplicht.

“Geef mij een Copenhagen Gold en een stopmesje in mijn handen en ik ben op vertrouwd terrein……..” Hiermee opende de secretaris van de projectgroep Ambachtsleden, Has Kuijpers haar aandeel op de Expertmeeting over duurzaam vakmanschap getiteld “Hoe behouden wij ons erfgoed in de toekomst”. Deze bijeenkomst vond plaats op 15 februari 2018 in het Provinciehuis te Haarlem, georganiseerd door het ROP* en het Europees Jaar van het Culturele Erfgoed. Beide organisaties constateerden dat, ondanks de toegenomen belangstelling voor het ambacht, het een enorme uitdaging blijft om straks voldoende gekwalificeerde mensen op de steigers te hebben staan. 

Lees meer

 

Bent u geïnteresseerd  in monumenten restauraties en zou u willen aansluiten bij een rondleiding georganiseerd door de  projectgroep Ambachtslieden, geef dan uw naam, telefoon  en e-mailadres door aan de secretaris Has Kuijpers, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© Foto Richard Stekelenburg

/>Halverwege 2017 is Burgy Bouwbedrijf begonnen aan de restauratie van de Waalse Kerk.

201620TmB202e20excursie20P1150044-8.jpg

Overzicht van de activiteiten van de projectgroep Ambachtslieden in 2016

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie