Erfgoed

In het najaar van 2016 is de projectgroep Erfgoed opgericht, een invulling van het beleidsplan om tot een "nieuw monumentenbeleid" van de vereniging te komen. Sinds de vaststelling van dit vorige beleidsplan is het wettelijk kader rond monumenten en erfgoed met de nieuwe omgevingswet en de erfgoedwet sterk in beweging geraakt.

 

De vereniging moet een nog meer herkenbare rol gaan spelen op het gebied van erfgoed en monumenten. De vereniging doet van oudsher veel op dit gebied, maar de aandacht is soms te ad hoc, een bindende visie voor alle activiteiten van de vereniging zou de sterke punten van de vereniging hier nog kunnen versterken. Een meer uitgesproken rol voor de vereniging ligt hier ook gezien de terugtredende overheid op dit veld in het kader van de nieuwe wetgeving.

De visie van de vereniging op het begrip erfgoed en de rol van de vereniging op het gebied van erfgoed, het beschermde stadsgezicht en ontwikkelingen in de regio gaat worden uitgewerkt. Tevens  zal de oprichting van een platform voor monumenteneigenaren ter hand worden genomen.

Komt er dan toch leven in het plan om boerderij Noord-Akendam in Haarlem-Noord te renoveren? Wijkplatform Leefbaar Vondelkwartier is gestart met een crowdfundingsactie

Het eerste resultaat is al zichtbaar bij Zijlstraat 43!

De rechtbank heeft de bezwaren tegen de aanwijzing als gemeentelijk monument van het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160 te Heemstede ongegrond verklaard

De gemeente Haarlem wilt zorgvuldig omgaan met erfgoed, voor nu en voor de toekomst

De gemeente Haarlem en kerkeigenaren werken samen om kerken een nieuwe betekenisvolle toekomst te geven. Er wordt gestreefd om kerken een nieuwe (neven)functie te geven én maatschappelijke organisaties een centrale plek in de wijken.

Ontvang nu de gratis gids voor het duurzaam maken van uw monumentale woning!

Grootste stoommachine ter wereld krijgt renovatie

Eeuwenoude poort van Haarlem even zichtbaar, maar nu weer verstopt

Opmerkelijke techniek om verborgen luchtlekken en spleten in kerken op te sporen

Gemeente stopt bouw bij klooster Alverna (Aerdenhout) wegens risico voor rijksmonument

De provincie Noord-Holland wil dat al haar panden in 2030 energieneutraal zijn. Sinds kort is de ‘dokterswoning’ bij het provinciehuis aardgasvrij.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sluit raamovereenkomst met opdrachtnemers voor de begeleiding en advisering van eigenaren bij het verduurzamen van hun monument.

Vrijwilligers van de Ruïne van Brederode hebben bijna €13.000 opgehaald via crowdfunding om een rechtszaak tegen de eigen beheerstichting te voeren. De donatie-actie is een voorlopig hoogtepunt in een langlopend conflict over een de bekendste monumenten van Nederland.

Niets staat de sloop van het voormalige spoorwachtershuisje aan de Koppestokstraat nog in de weg na intrekken van de monumentenstatus.

NS sloopt ‘ineens’ de Lichterij uit 1899 aan de Amsterdamsevaart, een groot en waardevol industrieel gebouw, voor Haarlemmers een bekend beeld op die plek.

De zelfscan Duurzaam Monument is in 1 jaar meer dan 7.000 gebruikt

Op de website monumenten.nl vindt u  relevante informatie over onderhoud, restauratie, verduurzamen of aankoop van erfgoed.

Het oude postkantoor aan de Binnenweg in Heemstede dreigt gesloopt te worden. De huidige eigenaar wil er een appartementencomplex bouwen met beneden ruimtes voor commerciële doeleinden.

Het Prinsenhof.   Foto: Hanno Lans
Het Prinsenhof

Het Stedelijk Gymnasium heeft renovatie- en duurzaamheidsplannen gemaakt voor haar prachtige rijksmonumentale huisvesting aan het Prinsenhof in Haarlem. Dat is nodig, maar Heemschut vindt de beoogde nieuwe voorgevel van de voormalige portierswoning in sterke mate uit de toon vallen, ongepast en onnodig in deze hoog historische en monumentale omgeving.

"Alle hens aan dek"

Er leeft nog een koppeltje schapen in de oudste stolpboerderij van Haarlem. Maar eigenlijk kan er niet meer geboerd worden in het half ingestorte monument. Al sinds 2005 zijn alle plannen in de prullenbak beland, waardoor het 17e-eeuwse pand gered zou kunnen worden.

Inspanning Heemschut beloond: beeldbepalend witte drukkerijgebouw gered van de sloop.

De Ruïne van Brederode krijgt géén buren. De Raad van State heeft een streep gezet door het bouwplan vlak naast de Noord-Hollandse ruïne

Historisch Schoten en wijkraad vragen aandacht voor vervallen boerderij Noord-Akendam.

Screenshot_2021-05-09-Haarlem.jpg

Alle relevante informatie als u uw monument gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of aankopen 

 

4250763f-7c60-43fb-93ac-5e17cb4d71f4.jpgw1170v1604314644-7.jpg

Sloop van het met veel beschermingsconstructies omgeven erfgoedpand Jansweg 25 uit 1830 met 17-eeuwse elementen, is niet meer tegen te houden. 

 

akendam-noord.jpg

Er is een streep gehaald door het plan voor restauratie van en nieuwbouw bij de monumentale boerderij Noord Akendam aan de Vergierdeweg.  

 

4250763f-7c60-43fb-93ac-5e17cb4d71f4.jpgw1170v1604314644.jpg

Heemschut tekent bezwaar aan tegen sloop Haarlems pand met 17e eeuwse elementen 

 

Haarlems-erfgoed---IMG-20200904-WA0000.jpg

voor het meest iconische gebouw van Schalkwijk komt het te laat, maar naoorlogse bouwkunst krijgt bescherming 

 

fb7335ac-4ede-4614-8706-c1aa065cdda0.jpgw1170v1593596143.jpg

De Moeder van de Verlosserkerk in Haarlem-Schalkwijk is aangewezen tot gemeentelijk monument. Met de aanwijzing is sloop voor de kerk uit 1966 geen optie meer.

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie