Sinds de coronarestricties zijn losgelaten, kunnen we onze activiteiten in het algemeen weer live oppakken. Dat is ook wel te merken aan het programma!
De Hoofdwacht is sinds 15 april weer open en in de Coornhertzaal is de tentoonstelling ‘Kenau, een Hollandse heldin’ op onze nieuwe tentoonstellingspanelen te bezichtigen. Deze tentoonstelling heeft een evenknie in de tentoonstelling ‘Haarlem 1572-1573, de stad belegerd en verdedigd’ in Museum Haarlem.

In Museum Haarlem is ook een kleine tentoonstelling over Dirck Volckertszoon Coornhert te zien: ‘Op zoek naar de waarheid’.
Op donderdag 14 april heeft onze burgemeester Jos Wienen beide tentoonstellingen geopend in een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Verschillende sprekers ging in op de thema’s van beide tentoonstellingen. De inleidingen werden afgewisseld met muziek uit die tijd. Na de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk gingen alle aanwezigen op weg naar Museum Haarlem waar de tentoonstelling bekeken kon worden.
Beide tentoonstellingen zijn absoluut de moeite waard te bekijken. Er zijn ook twee boekjes te verkrijgen bij de tentoonstellingen.

In de vorige editie van het Haerlem Nieuws meldde ik dat het zo fijn was Marjorie Vroom weer onder de aanwezigen te zijn bij de online bijeenkomst op 23 februari. Helaas ging het daarna snel achteruit met haar gezondheid en Marjorie is op 15 april overleden.
Op de website is een mooi In Memoriam van de hand van Peter Dammers met foto’s en verhalen van haar te zien.
Op vrijdag 22 april hebben we afscheid van Marjorie genomen op Driehuis-Westerveld. Het was fijn daar veel van haar bekenden bij de Historische Vereniging Haerlem te zien. Ik mocht namens de Vereniging het woord voeren. Bij de voorbereiding bleek hoezeer Marjorie met het reilen en zeilen van onze Vereniging verbonden is geweest en welk een grote rol zij op alle fronten heeft gespeeld. Ook als stadsgids heeft Marjorie een belangrijke rol gespeeld zoals bleek uit de woorden van Caroline Weill-Cupin, manager van VVV-Haarlem.
Wij wensen haar familie veel sterkte in de verwerking van hun grote verlies.
Ook wij zullen als HVH Marjorie enorm missen.

Op 2 mei heeft onze erevoorzitter en burgemeester Jos Wienen in de Sociëteit de Vereeniging een lezing houden met als thema ‘Rondom 1572’. Deze lezing is de jaarlijks gezamenlijk georganiseerde lezing door onze Vereniging en de Geschiedenistafel van de Sociëteit. In zijn boeiende lezing ging de burgemeester in op het periode rondom 1572 en de ontwikkelingen die uiteindelijk hebben geleid tot de Opstand in de Nederlanden. Ook het beleg van Haarlem kwam aan bod. Het was fijn weer een gezamenlijke lezing in de Sociëteit te kunnen organiseren. Meer informatie over activiteiten rondom de geboorte van Nederland op www.geboortevannederland.nl

Op 14 mei heeft de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek zijn 75ste jubileum gevierd met een interessante bijeenkomst in de Pinksterkerk in Heemstede, een rijksmonument uit de Wederopbouwperiode.
Binnenkort wordt ook het eerste gezamenlijke overleg sinds de coronaperiode met de historische verenigingen in Zuid Kennemerland weer gehouden. Dit overleg is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen en gezamenlijke reacties op gemeentegrens overschrijdende ontwikkelingen.

Op woensdag 18 mei heeft onze Vereniging als gastheer opgetreden voor een gemeente Duurzaamheidsbijeenkomst voor monumenteneigenaren. De belangstelling was groot en het was mooi op deze manier ook een bijdrage te kunnen leveren aan de voorlichting van monumenteneigenaren in Haarlem. Dit is een eerste resultaat van onze contacten met de afdeling Erfgoed. Ook in dit Haerlem Nieuws een bijdrage van de gemeentelijke afdeling.
Het Jaarboek ligt op dit moment bij de drukker en zal binnenkort worden verspreid onder de leden. Het is weer een goed gevulde editie geworden. Vanwege een artikel over cricket zal het Jaarboek worden gepresenteerd bij Rood en Wit. Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan Erik van Muiswinkel, een enthousiaste cricketer.

Onze eerste live ALV sinds drie jaar zal worden gehouden in de Waalse Kerk op woensdagavond 29 juni. Wij hopen dat de architect van de restauratie van de kerk na de vergadering uitleg kan geven over de restauratie. De kerk is in ieder geval te bezichtigen na de vergadering.
Zodra de agenda definitief is, zal deze op de website worden gepresenteerd. De jaarstukken zijn zoals gebruikelijk in het Jaarboek te lezen en de meeste stukken zijn op de website gepubliceerd.
Boudewijn van Os neemt op de ALV afscheid als voorzitter van de Historische Werkgroep en bestuurslid. Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief neemt afscheid als adviseur van het bestuur, aangezien hij op 2 juni aanstaande met pensioen gaat. In het Haarlems Dagblad heeft afgelopen week een uitgebreid artikel over Lieuwe en zijn tijd bij het NHA gestaan.
De vacature voorzitter van de Historische Werkgroep is helaas nog niet vervuld. Op de website is meer te lezen over deze functie.
Onze gastvrouwen en gastheren kunnen nog steeds versterking gebruiken. Op de website meer informatie hierover. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Piet Bonfrer.

Naast het schilderwerk in Het Onderhuis is ook het schilderwerk van de trappen in De Hoofdwacht gereed. Verdere werkzaamheden zullen plaatsvinden na afloop van de tentoonstelling en de openstelling van De Hoofdwacht.

De activiteitenagenda van onze Vereniging is de komende periode goed gevuld en de commissie is bezig met de organisatie van interessante evenementen na de zomer.
Het is fijn dat wij als Vereniging weer live bij elkaar kunnen komen, hetgeen ook geldt voor de activiteiten van de Jonge Muggen.
Gezien de berichten over een mogelijke coronagolf na de zomer is het zaak waakzaam en voorzichtig te blijven. Wij houden als bestuur uiteraard de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Hopelijk tot spoedig ziens bij één van onze activiteiten en blijf gezond.

Hartelijke groet,

Martin van Bleek,
voorzitter

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie