Het bestuur

De leden van het algemeen bestuur worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van het zittende bestuur. Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen. Het Algemeen Bestuur heeft de uitvoering van zaken die geen uitstel velen en minder ingrijpende zaken gedelegeerd naar het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en de secretaris.

Martin van Bleek

Martin van Bleek is sinds 2017 voorzitter van de Historische Vereniging Haerlem.

Voorzitter
Machteld Tilanus

Machteld Tilanus is algemeen secretaris.

Algemeen secretaris
Mariska Krikken

Mariska Krikken is verantwoordelijk voor de evenementen van de vereniging en in die hoedanigheid lid van het bestuur.

Bestuurslid
Rolf Kooijman

heeft ervaring in het financieel en algemeen management als CFO en Bestuursvoorzitter in de financiële sector. Is opgeleid als registeraccountant en heeft  een bachelor geschiedenis. Bezig met het laatste deel van de master Stadsgeschiedenis aan de UvA. Zijn interesse ligt in de periode vanaf de industriële revolutie.

Benoeming zal plaatsvinden in ALV van 10 oktober 2023

Penningmeester
Gerbert van Genderen Stort

Gerbert van Genderen Stort is voorzitter van de Historische Werkgroep. In het dagelijks leven is Gerbert communicatieadviseur bij Wolters Kluwer. Als historicus is hij actief in divers archiefonderzoek en publiceert daar ook over.

Bestuurslid
Patrick Vlegels

Patrick Vlegels werkt bij het Noord-Hollands Archief. Daarvoor werkte hij bij de gemeente Haarlem. Hij is goed bekend met de cultuur- en erfgoedsector in Haarlem en omgeving.

Patrick studeerde middeleeuwse geschiedenis en culturele studies aan de UVA en schreef zijn scripties over de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem.

Bestuurslid
Anja van Zalinge

Anja van Zalinge is stadsarcheoloog, adviseert het bestuur van de vereniging en in die hoedanigheid neemt zij, wanneer opportuun, deel aan de vergaderingen van het bestuur. Tevens is zij directeur van het Archeologisch Museum.

Adviseur

Bestuurszaken

Meer over het bestuur, de statuten, reglementen, maatregelen en vergaderverslagen vindt u hieronder.

Bestuursblog

Lees meer over het bestuur, publicaties en nieuws vanuit De Hoofdwacht.

Lees de bestuursblog