februari 2020

Het Algemeen Bestuur is maandagavond 20 januari weer bijeen geweest voor haar periodieke vergadering. En zoals einde vorig jaar beloofd, maken we er een gewoonte van u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte te stellen.

Het Algemeen Bestuur is maandagavond 20 januari weer bijeen geweest voor haar periodieke vergadering. En zoals einde vorig jaar beloofd, maken we er een gewoonte van u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Er zijn weer veel onderwerpen gepasseerd, maar ik licht er graag de volgende punten voor u uit: een aantal van de vele mooie samenwerkingen die we op de rol hebben staan, de stand van zaken rond het communicatieplan en in het verlengde daarvan, de gezamenlijke bijeenkomst voor de werkgroepen en we sluiten deze keer de rubriek af met een oproep aan onze nog wat minder actieve leden! SAMENWERKINGEN Zoals u wellicht weet krijgen wij veel verzoeken binnen om met individuele Haarlemmers of organisaties samen op te trekken om iets moois te doen in het licht van onze doelstellingen. Ik wil een aantal opvallende voorstellen met u delen. Zo heeft mevrouw Goede een prachtige serie quilts gemaakt van gebouwen uit de stad. Die wil zij graag tentoonstellen. Ook heeft filmmaker Erik Willems ons al eind vorig jaar gevraagd samen met hem te werken aan zijn film met amateurbeelden over de stad Haarlem. Deze en volgende week nog vinden, in samenwerking met Aart van der Kuijl nog twee mooie lezingen over het Mirakel van Haarlem, Geertgen tot Sint Jans in het Frans Hals Museum plaats. Het zijn maar een paar van een reeks samenwerkingen waarmee we als bestuur hopen zowel u als leden, als niet-leden te inspireren.

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie