december 2019

Na enige maanden radiostilte pakken we als bestuur weer de gewoonte op om na de algemene bestuursvergadering u als leden mee te nemen in de koers die we als bestuur, mede namens u, varen.

 

Na enige maanden radiostilte pakken we als bestuur weer de gewoonte op om na de algemene bestuursvergadering u als leden mee te nemen in de koers die we als bestuur, mede namens u, varen. U kunt de rubriek 'Uit De Hoofdwacht' dus vanaf nu op de website en daarna natuurlijk ook in ons Haerlem Nieuws volgen.
Het algemeen bestuur vergadert maandelijks behalve tijdens de zomer. Maandagavond 9 december was de laatste vergadering van 2019. Op de agenda stonden uiteraard voor alle leden relevante onderwerpen. Voor u pikken we de volgende er uit.

775 jaar Haarlem
Zo is het goed te weten dat het bestuur, en meer in het bijzonder uw voorzitter Martin van Bleek, nauw betrokken is bij de ontwikkeling van een programma voor het 775-jarige bestaan van onze stad in 2020. Martin is verkozen tot voorzitter van de stichting die deze festiviteiten zal coördineren. Hierover heeft Martin het bestuur gisteren bijgepraat en het belooft, ook gezien de steun vanuit de gemeente, een mooi programma te worden!

Verenigingsprogramma 2020
Daarnaast hebben we ons gebogen over ons eigen evenementen- en lezingenjaarprogramma voor 2020, waarvan grote delen inmiddels, onder leiding van Mariska Krikken, een mooie invulling hebben gekregen. Indien u hier nieuwsgierig naar bent, wat wij ons goed kunnen voorstellen, doet u er goed aan langs te komen op de nieuwjaarsborrel van onze vereniging op 6 januari aanstaande. U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom in De Hoofdwacht om dan samen een glaasje te drinken op het nieuwe jaar en daarnaast kennis te nemen van ons jaarprogramma voor 2020.

Communicatieplan
Het bestuur heeft, tot slot, zich deze vergadering ook vergewist van de hoofdlijnen van het communicatieplan waarmee het bestuur, beginnend in 2020, de relevantie van onze vereniging voor Haarlem en zijn inwoners wil laten groeien. Met een stapsgewijze invoering van de aanbevelingen van een tijdelijk hiervoor aangestelde commissie, willen we de naamsbekendheid van de vereniging vergroten, het ledenaantal doen toenemen en de maatschappelijke impact voelbaarder maken. We horen t.z.t. natuurlijk graag of en zo ja hoe u die verandering ervaart.

Marco Wiesehahn – Vrijman, algemeen secretaris

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie