september - oktober 2021

Sinds het laatste Haerlem Nieuws is er veel gebeurd en is ons optimisme gedeeltelijk bewaarheid.
In de vorige editie vertelde ik dat de voorbereiding van verschillende activiteiten gewoon voortgang vond, zoals onze tentoonstelling over de brouwgeschiedenis van Haarlem. 

Op 12 augustus was in het Archeologisch Museum Haarlem in klein gezelschap de openingsceremonie door Tineke van der Meer, een van de oprichters van ‘Jopen Bier’. Daarna kon de tentoonstelling in de Hoofdwacht bekeken worden die nu op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddagen is te zien. Het Haarlems Dagblad heeft in een aantal artikelen ruim aandacht besteed aan onze tentoonstelling. Ook werden onze coronamaatregelen voor een veilige bezichtiging positief gewaardeerd. De tentoonstelling is absoluut de moeite waard om te gaan zien.

Helaas bereikte ons deze week het trieste bericht dat Henk Vijn op 87-jarige leeftijd is overleden. Henk Vijn was een markant en geëngageerd lid van onze vereniging en van groot belang voor onze stad. Het Haarlems Dagblad heeft niet voor niets op 22 september het artikel over Henk getiteld ‘Zonder Henk Vijn had de stad er heel anders uitgezien’. Zijn wapenfeiten zijn zichtbaar in de stad en het bekendste is waarschijnlijk de herbouw van molen De Adriaan. De gevelsteen van hem is een blijvende herinnering. Wij zullen hem missen als lid van onze vereniging, maar de stad zal hem ook missen. Martin Busker, een zeer goede bekende van Henk Vijn, zal een apart artikel aan hem wijden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte de komende tijd.

In de volgende maanden zullen nog enkele activiteiten plaatsvinden.
De tentoonstelling blijft staan tot en met de ‘Verjaardag van Haarlem’ op 23 november. Deze tentoonstelling is namelijk verbonden met ‘Haarlem 775’, maar moest vanwege corona vorig jaar worden uitgesteld tot dit jaar. Het bijbehorende boekje blijkt een ware bestseller. Bij Boekhandel De Vries staat het bijna constant in de top 10 en we hebben ook al een tweede druk moeten laten maken. Het boekje is in De Hoofdwacht te koop en vindt ook daar gretig aftrek. Mocht u op zoek zijn naar een aardig Sinterklaas- of Kerstcadeautje, dan is het zeker een aanrader.
Vanwege de openstelling in de herfsttijd wordt nu gewerkt aan een goede oplossing om de kou buiten te houden als de deuren van De Hoofdwacht in de maanden oktober en november openstaan. Het langer openhouden van de tentoonstelling vraagt extra inspanning van onze gastvrouwen en -heren. Reden waarom wij besloten hebben een hete lucht ‘gordijn’ achter de voordeur te laten aanbrengen, zodat de deuren zonder bezwaar open kunnen blijven staan. Uiteraard zal deze voorziening met zorg in ons mooie gebouw worden aangebracht.
Onze gastvrouwen en -heren kunnen overigens best wat versterking gebruiken. Dus mocht u een leuke tijdsbesteding zoeken en wat uren over hebben, neem dan contact op met Piet Bonfrer die u graag over de mogelijkheden zal informeren.

Onze eigen lezingen zullen dit jaar nog online plaatsvinden, maar de lezingen van de Sociëteit De Vereeniging worden weer gehouden in hun verenigingsgebouw. Onze gezamenlijke activiteiten zullen daar ook plaatsvinden. Meer nieuws daarover komt van de werkgroep Evenementen en Lezingen.
Op 23 oktober is weer de Museumnacht Kids Haarlem en ook onze werkgroep Jonge Muggen is hiervoor actief in De Hoofdwacht. De coronamaatregelen worden centraal geregeld, waarbij alle deelnemers van tevoren worden gecontroleerd.
Opnieuw zal ook de Kunstlijn dit jaar weer in De Hoofdwacht te bezoeken zijn, uiteraard met alle voorzorgsmaatregelen die op dat moment van kracht zijn.
De brouwerijtentoonstelling zal voor die twee evenementen tijdelijk opzij worden geschoven.

In onze afgelopen bestuursvergadering – de eerste live vergadering sinds we vorig jaar online gingen – hebben we de komende versoepelingen van de coronamaatregelen besproken.
Ons gebouw is weer opengesteld onder voorwaarde dat er niet meer dan twintig bezoekers binnen zijn en hiervoor worden badges afgegeven. Op is op en dan betekent het buiten wachten. De afgelopen Open Monumenten Dagen hebben aangetoond dat dit systeem de stroom bezoekers op een goede en veilige manier voor onze gastvrouwen en -heren aankan. Ook biedt het de bezoekers van de tentoonstelling genoeg ruimte om alles goed te kunnen bekijken.
Vanaf 25 september vervalt de 1,5 meter regel en wordt de corona-app voor musea en opengestelde monumenten verplicht. Gezien het feit dat ons gebouw met de smalle trappen etc. toch nog zijn beperkingen kent, hebben wij besloten het huidige systeem te continueren en voorlopig vast te blijven houden aan maximaal 20 bezoekers tegelijk in De Hoofdwacht. Het systeem werkt goed en is veilig voor onze vrijwilligers. Deze werkwijze is mogelijk binnen de protocollen. Bovendien voorkomt het dat onze gastvrouwen en -heren alle bezoekers met de corona test app moeten controleren.

De versoepelingen maken het ook mogelijk eind oktober de Pim van Zalingen vitrine eindelijk te kunnen onthullen. De vitrine staat op zolder zodat de werkgroep Ambachtslieden bij rondleidingen het verband kan leggen tussen onze fraaie kapconstructie en de tentoongestelde gereedschappen.

Het bestuur heeft besloten enkele verdere verbeteringen in De Hoofdwacht uit te laten voeren, waaronder de ICT en bijbehorende zaken, zodat ons gebouw nog beter in te zetten is voor onze activiteiten – live en online. Binnenkort zullen ook de afspraken over de uitvoering van het schilderwerk in het interieur worden gemaakt.

Verder is vooruitgekeken naar onze bijdrage aan de festiviteiten rondom de ‘Verjaardag van Haarlem’ op 23 november, waarbij we zullen samenwerken met het Archeologisch Museum Haarlem. Daarover volgt nog nadere informatie, want ook de Stichting Viering Stadsrechten Haarlem is weer bezig met de voorbereidingen. De festiviteiten zullen dit jaar nog wel bescheiden blijven, maar volgend jaar - Haarlem 777 – zal zeker uitbundiger worden gevierd.

Kortom, onze vereniging komt ‘live’ weer in beweging, alhoewel digitale activiteiten ook gecontinueerd zullen worden. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen nauwlettend in de gaten zodat een bezoek aan De Hoofdwacht en onze activiteiten veilig is en blijft.
Ik ben blij dat ik de afgelopen weken weer een aantal van onze leden persoonlijk heb kunnen ontmoeten en hoop nog velen van u in de komende tijd. Het hart van een vereniging wordt toch gevormd door de leden.

Blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Martin van Bleek,
voorzitter

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie