april 2020

De maatregelen van het kabinet om het coronavirus het hoofd te bieden, hebben inmiddels het hele maatschappelijke leven, en dus ook onze vereniging, nagenoeg tot stilstand gebracht. Voor het bestuur dus alle reden om een extra bestuursvergadering in te lassen en te bespreken hoe met deze uitzonderlijke situatie om te gaan.

 

Beste mensen, het zijn hele bijzondere tijden. De maatregelen van het kabinet om het coronavirus het hoofd te bieden, hebben inmiddels het hele maatschappelijke leven, en dus ook onze vereniging, nagenoeg tot stilstand gebracht. Voor het bestuur dus alle reden om een extra bestuursvergadering in te lassen en te bespreken hoe met deze uitzonderlijke situatie om te gaan. Daarop heeft het bestuur op 25 maart jl. het volgende antwoord geformuleerd.

In lijn met de RIVM-adviezen zal ook de Historische Vereniging tot in ieder geval 1 juni geen bijeenkomsten van meer dan drie personen helpen faciliteren. Fysieke bijeenkomsten beperken we überhaupt tot het maximale minimum en als ze plaatshebben altijd met inachtneming van de juiste afstand van 1,5 meter. Dit besluit betekent dat het programma dat wij hadden voorzien voor de eerste helft van 2019, op onderdelen zeker zal komen te vervallen. Als het om lezingen gaat, willen we nog wel bezien of we dat nog in de vorm van een webinar kunnen faciliteren. Hier komen we zo spoedig mogelijk bij u op terug.

Dit betekent dat dus in ieder geval de jaarexcursie (25-4), de fietstocht (16- 05), lezing (26-05) en excursie (30-05) naar de tuinen van Elswout, en de jaarboek presentatie (27-5) niet op die data kunnen plaatsvinden. We bezien of sommige activiteiten alsnog in het tweede deel van het jaar gepland kunnen worden. Om extra ruimte in de planning te creëren overwegen we het seizoen te verlengen tot aan de verjaardag van Haarlem op 23 november, maar daar is uiteraard eerst overleg voor nodig met de betrokken vrijwilligers.

Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee, zeker niet. Zoals gezegd houden we hoop om bijvoorbeeld nog voor 1 juni met Wim Cerutti alsnog tot een digitale vorm te kunnen komen waarmee u van zijn lezing kan genieten. Maar ook zijn we ervan overtuigd dat, als de crisis eenmaal onder controle is, we ergens na de zomer alsnog onze fantastische bierbrouwerijtentoonstelling kunnen presenteren, samen kunnen stilstaan bij de val van Haarlem op 13 juli 1573, in september alsnog naar Enkhuizen gaan en de festiviteiten van de verjaardag van de stad rond 23 november gewoon doorgang kunnen vinden en we nog een mooie pubquiz kunnen regelen. Ook een bezoek aan de gerestaureerde Waalse kerk en een lezing over historische interieurs komen in het najaar op de agenda te staan.

'Never let a good crisis go to waste' zei Winston Churchill al. Kortom, als bestuur maken we nu gebruik van de vrijgekomen tijd om, zodra het coronagevaar geweken is, de vereniging weer vol leven in te blazen. Het ga u allemaal goed tot dat echte wederzien. En waar mogelijk, let een beetje op elkaar en blijf gezond!

Tot snel.

Namens het algemeen bestuur,

Marco R.F. Wiesehahn – Vrijman

Algemeen secretaris

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie