juli 2021

Helaas is ons enthousiasme na de versoepelingen van juni weer enigszins getemperd door het stijgend aantal besmettingen en het terugdraaien van enkele versoepelingen. Toch blijf ik optimistisch.

Wij gaan daarom gewoon door met de voorbereiding van verschillende activiteiten, maar wel met nog meer aandacht voor afstand houden etc. Afgelopen weken sprak ik een aantal vrijwilligers bij verschillende gelegenheden en duidelijk was dat zij niet konden wachten tot De Hoofdwacht weer open ging voor activiteiten.

Helaas is ons enthousiasme na de versoepelingen van juni weer enigszins getemperd door het stijgend aantal besmettingen en het terugdraaien van enkele versoepelingen. Toch blijf ik optimistisch. Wij gaan daarom gewoon door met de voorbereiding van verschillende activiteiten, maar wel met nog meer aandacht voor afstand houden etc. Afgelopen weken sprak ik een aantal vrijwilligers bij verschillende gelegenheden en duidelijk was dat zij niet konden wachten tot De Hoofdwacht weer open ging voor activiteiten.

Zaterdag 10 juli was er gelukkig wel een live activiteit in de vorm van de excursie naar de Engelmundus in Velsen, het Huis van Hilde en de ruïne van Brederode. Helaas een beperkt aantal, maar wel een echte activiteit. De excursie volgde op de interessante lezing van Jan Kamphuis en Taco Hermans over de ruïne van Brederode. Een geslaagde excursie gezien alle reacties.

Wij blijven uiteraard voorzichtig en houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Piet de Rooij benoemd tot Lid van VerdiensteOp 25 juni heb ik in aanwezigheid van redactieleden Piet de Rooij, Margreeth Pop en Jaap Temminck het Jaarboek 2020 aan onze erevoorzitter Jos Wienen kunnen overhandigen. Een bijzondere gelegenheid want tijdens deze bijeenkomst overhandigde hij Margreeth de Penning van Verdienste van de stad Haarlem vanwege haar vele werkzaamheden in het belang van de geschiedenis van de stad. Elders in het Haerlem Nieuws leest u daar meer over. De Vereniging wenst Margreeth van harte geluk met deze welverdiende onderscheiding.

De week daarop hadden we de eerste digitale ALV in de geschiedenis van onze vereniging. Hopelijk kunnen we volgend jaar onze vergadering op een mooie locatie houden, zo niet, dan weer digitaal.

Het was een goede vergadering waarin de ALV ook haar instemming betuigde met het bestuursbesluit Piet de Rooij te benoemen tot Lid van Verdienste wegens zijn grote inspanningen voor ons Jaarboek en de Haerlem Reeks. Een verslag van Marjorie Vroom van de ALV is hier gepubliceerd.

De digitale lezing van Ivo Zandhuis over de Haarlemse spoorwegstaking in 1903 werd goed bezocht. De lezing was ter gelegenheid van het verschijnen van het deel 'Dwarsliggers' in de Haerlem Reeks.

Naar aanleiding van zijn artikel in het Jaarboek 'De terugkeer van Joodse Haarlemmers (1945-1950)' hopen wij dat Mike Hos een digitale lezing zal verzorgen over dit onderwerp.

Boudewijn van Os is met de Historische Werkgroep bezig met het voorbereiden van de inrichting van de tentoonstelling over de Haarlemse brouwgeschiedenis in de Coornhertzaal. De bedoeling is deze te openen zodra de coronaregels het weer toelaten en wij een verkeerssysteem voor onze smalle trappen hebben geïnstalleerd. Waarschijnlijk wordt het een klein stoplichtsysteem, zoals ook te zien is bij onze overburen in het Archeologisch museum.

De tentoonstelling zal zo flexibel mogelijk worden opgesteld, zodat andere evenementen zoals Museumnacht Kids en de Kunstlijn toch voor een gedeelte gebruik zullen kunnen maken van de Coornhertzaal. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling ook te zien is tijdens de festiviteiten rondom de Verjaardag van Haarlem in de periode met 23 november. De 775ste verjaardag van de stad was tenslotte de aanleiding voor de tentoonstelling.

Een andere belangrijke handeling die nog moet gebeuren is de onthulling van de Pim van Zalingen vitrine in de bibliotheek. De werkgroep Ambachtslieden heeft hierin zijn aan de Vereniging geschonken collectie oude gereedschappen tentoongesteld. Zijn familie moet hierbij natuurlijk aanwezig zijn. Afstand houden voor een grotere groep is in de beperkte ruimte in de bibliotheek echter wel lastig. Zodra het mogelijk is, zal de onthulling plaatsvinden.

Of de landelijke Open Monumenten Dag in het tweede weekend van september zal kunnen plaatsvinden, is nog onduidelijk want deze dagen brengen altijd een grote hoeveelheid mensen op de been. Hopelijk gaat dat toch lukken.

Verder wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor het schilderen van het interieur van De Hoofdwacht. Sinds de restauratie van 1995 is er niet meer geschilderd en het schilderwerk kan wel een opfrisser gebruiken. We bekijken nu samen met onze pandbewaarder wanneer dit het best uitgevoerd kan worden. Het zou jammer zijn als er weer activiteiten kunnen plaatsen de schilder net aan het werk is.

Het Onderhuis is in de ALV ook uitgebreid aan de orde geweest. Los van onze eigen activiteiten heeft de gemeente de afgelopen weken een aantal werkzaamheden voor de bestrijding van het vocht in enkele muren uitgevoerd, wat ook het bijwerken van het pleisterwerk nodig maakte. Zodra het drogingsproces het mogelijk maakt, zullen de vloer van Het Onderhuis en waar nodig de wanden worden geschilderd, waarna Het Onderhuis daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden. Het voordeel van Het Onderhuis is dat er door middel van de twee ingangen makkelijk een route door Het Onderhuis gemaakt kan worden.

Ik blijf nog steeds de hoop uitspreken dat wij in het volgende Haerlem Nieuws kunnen aankondigen dat wij elkaar weer 'live' bij meer activiteiten kunnen ontmoeten! Tot die tijd zal het in kleine groepen moeten of digitaal.

Ik wens iedereen een mooie zomer.

Blijf gezond, houd moed, en hopelijk tot gauw!

Martin van Bleek,

voorzitter

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie