Van speurtocht voor jongeren naar kleurenwaaiers

 

De werkgroep "Jonge Ambachtslieden" waarin twee leden van Jonge Muggen en de leden van de Projectgroep Ambachtslieden zitting hebben, buigt zich over activiteiten voor jongeren waarin o.a. aandacht wordt besteed aan de kleur op gevels en op houtwerk van monumentenpanden in de binnenstad. Om de naam van de kleur op gevels, deuren en ramen van enkele woonhuizen en gebouwen te kunnen achterhalen, heb ik enkele kleurenwaaiers van verffabrikanten geraadpleegd.

Eén waaier sprong er voor mij uit nl. de "Monumentenwaaier" van Boonstoppel Verf (Uithoorn). Deze Boonstoppel Nederlandse Stad- en Streekwaaier voor exterieur, is een goed voorbeeld van een historische waaier die beknopt de pigment- en verfgeschiedenis beschrijft én een overzicht geeft van het karakteristieke kleurgebruik in Nederland in de periode 1400 tot heden. De kleurenwaaier bestaat uit twee delen:

– het eerste deel "Stad", laat zien hoe kleur en verf zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld. Op het voorblad zie je de kleur, op het achterblad een tijdlijn waarbij een toelichting op de kleurontwikkeling.


– het tweede deel "Streek"* toont de karakteristieke kleuren voor een bepaald gebied. Deze kleurtradities bestaan vaak uit een combinatie van twee of drie kleuren.  

Drie  Zaanse groenen

drie Zaanse groenen

 

Verffabrikant Sikkens heeft uit zijn uitgebreide kleurenwaaier een selectie gemaakt van twaalf "authentieke kleuren" op één kleurenkaart voorzien van de naam en het kleurnummer, bijvoorbeeld: Engels rood B6.45.15

Andere verffabrikanten zoals Herfst en Helder, Jotun, Rigo, Sigma, De Vos, Wijzonol, evenals Aqua-marijn (natuurverf op lijnoliebasis) en Copperant (van plantaardige oorspong) hebben kleurenwaaiers uitgebracht, voorzien van een eigen codering. Kleuronderzoekers raadplegen meerdere waaiers om een kleuradvies uit te brengen aan opdrachtgevers. De RAL kleurenwaaier is een universele waaier die veel beroepsgroepen gebruiken zoals stoffeerders, zonneschermfabrikanten, vloerbedekking bedrijven, meubelfabrikanten, architecten en ontwerpers.

Misschien geeft dit alles U inspiratie wanneer uw huis weer geschilderd moet worden.

Has Kuijpers, secretaris projectgroep Ambachtslieden

De laatste jaren zijn door de HVH twee thema avonden georganiseerd op het onderwerp kleur:

 -"Kleur kan architectuur maken of breken" (november 2015), inleiding door Olga van den Klooster, specialist historisch kleurgebruik en schilderingen. Zij ontwikkelde voor de Gemeente Leiden de Leidse Kleurstalenkaart, die als bijlage is toegevoegd bij haar boek " Van Leidse schilders mette groote quast" dat nog steeds te bestellen is.

 -"Schilderwerk en kleurgebruik" ( april 2017) , in samenwerking met de Haarlemse Vakschilders. Inleiding door Annefloor Schlotter, Restauratie en Onderzoek; zij voerde het kleurhistorisch onderzoek uit van de Hoofdwacht en stelde het kleuradvies op. 

Te raadplegen:

- www.stichtingERM.nl; Uitvoeringsrichtlijnen kleurhistorisch onderzoek.
- www.cultureelerfgoed.nl; schilderwerk en kleurhistorie.

*) www.boonstoppelverf.nl; geeft tevens een handzaam vouwblad "Streek en Kleur"uit, een kleurkaart verdeeld in vier grote regio's.