Leerlingen Sterrencollege in het Dolhuys
 
Kort na de herfstvakantie heeft Rene Boelhouwer docent aan het Sterrencollege, tijd gevonden om met 11 leerlingen uit de 4e klas Bouwen, Wonen en Interieur een bezoek te brengen aan het Dolhuys. Sinds april 2019 zijn hier een aantal bedrijven elk met hun specialisme werkzaam bij 1) het herstel van de monumentale houten spantconstructie, 2) het aanbrengen van een eigentijdse elektrische installatie en 3) de bouw van een nieuwe entree, met toiletgroep en de afbouw van de tentoonstellingszalen.
 
Bij het aanleggen van de fundering voor de nieuwe entree, stootte men op enkele graven, de skeletten zijn voor onderzoek naar het Archeologisch Museum gebracht. Het streven is om dit museumcomplex in 2020 weer open te kunnen stellen voor het publiek.

 
 

Ten tijde van de excursie op 20 oktober j.l., werd door de bedrijven Van Lierop en Verbij gewerkt aan de kapconstructie van de vroegere zorgzaal met een balklaag met korbeelstellen en een sporenkap met vlieringvloer uit 1463. De leerlingen werden rondgeleid door Gerard Kleijn (firma Verbij), die, zoals hij vertelde, vanaf de LTS werken en leren heeft gecombineerd tot en met het Uitvoerders diploma en nu 40 jaar in het vak zit. In het Dolhuys is hij o.a. werkvoorbereider, houtrestaurateur en stagebegeleider van aankomende timmerlieden die aan het eind van dit school jaar hun MBO diploma hopen te behalen.

In de grote tentoonstellingszaal (was ooit de zorgzaal) vertelde hij de leerlingen, dat een pand dat dateert uit 1463 en waar in de loop der eeuwen veel aan is vertimmerd, verrassingen met zich meebrengt. Reparaties die vroeger gangbaar waren, bleken onvoldoende bestand tegen het al in gang gezette proces van houtrot. Bij de huidige grondige aanpak, van bijvoorbeeld de spantpoten, vervangt epoxy het aangetaste hout en zorgen wapeningsstaven, verankerd in het nog gezonde hout en het uit epoxy gemodelleerde deel, voor een sterke verbinding. Het epoxy gedeelte wordt aan de niet zichtbare zijde "weggewerkt". Voor niet meer te restaureren spantpoten worden, ter vervanging, krom gegroeide eiken gebruikt, dat qua kleur wordt aangepast aan de tint van het oude hout en waarop het jaar 2019 wordt aangegeven. De firma Verbij houdt de samenstelling van deze kleur, die zij zelf heeft gemengd, geheim.

De leerlingen die bij restaureren meestal denken aan veel petieterig handwerk waren verrast te merken dat het moderne restauratiewerk veelal met elektrisch handgereedschap gaat. Vooral het aanbrengen van gebogen oppervlakken met hulp van een kettingzaag was verrassend. Tijdens de rondleiding bleek welke leerlingen door zouden willen gaan in het timmervak: zij stelden vragen aan de uitvoerder en konden ervaren wat het betekent om met voldoening te werken bij een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in restauratie werkzaamheden. Het presentje van de firma Verbij een werkpet en een timmermanspotlood, werd door iedereen enthousiast aangepakt.

Has Kuijpers/Remmert Pels

leden projectgroep Ambachtslieden