Halverwege 2017 is Burgy Bouwbedrijf (Leiden) begonnen aan de restauratie van de Waalse Kerk in Haarlem. De restauratie van de kerk verkeert in de eindfase. 

 

Een nalatenschap van een gemeentelid maakte een grondige restauratie mogelijk. Medio 2019 hopen de bestuurders de kerkdeuren weer wijd open te kunnen zetten om bezoekers het resultaat van de werkzaamheden te kunnen tonen.

In december 2018 konden een tiental leden van de Historische Vereniging Haerlem, vlak voordat een groot deel van het buiten- en binnen werk werd opgeleverd en de steigers werden verwijderd, de resultaten zien van de restauratie.

Een van de onderdelen van het uitgebreide programma betrof de glas-in-loodramen. Onderzoek wees uit dat de conditie van de ramen zo slecht was dat een algehele restauratie nodig was. Het lood tussen het glas was compleet verweerd, de bindroosjes waren voor een deel afgebroken en de technische staat van de vensters zo slecht dat het regenwater naar binnenliep.

Beschadigd lood

Zes ramen van 1.80 breed bij plm. 7.14 hoog, inclusief de raamkoppen, aan de noord-, oost- en zuid gevel van de kerk werden gedemonteerd door de firma Hagemeier en afgevoerd naar hun glasatelier te Tilburg. Hier zijn de panelen op de zettafel uit elkaar gehaald en werden de gebroken mondgeblazen ruitjes vervangen qua kleur en textuur identiek aan de overige ruitjes.

De ruitjes die behouden konden worden werden ontdaan van vuil en aanslag, alle panelen opnieuw verlood en de windroeden voorzien van tot roosjes opgerolde loodveters. Tot slot werden de panelen in elkaar gezet en gereed gemaakt voor transport.

bindroosje

Nadat op de bouw aan de buitenzijde het voegwerk en inboetwerk van het metselwerk rondom de ramen was afgerond, konden de glas-in-loodramen opnieuw worden gemonteerd en met de voorzetramen worden teruggeplaatst en afgemonteerd volgens voorgeschreven normeringen. De voorbeglazing bestaat uit monumentaal getrokken en gehard glas, met buitenventilatie.

een standaard raamindeling
Buitengevel nieuw, brugstaven waartussen voorzetglas en glas-in-lood raam bevestigd zijn. Onderaan: ventilatie gleuf en loodslab.

Architecten: Bouw en Verlaan te Vianen. Uitgebreide informatie over Onderhoud en Restauratie en Bescherming van glas-in-lood: Rijksdienst voor Monumentenzorg informatie bladen nr. 41 en nr. 42.

Bent U nieuwsgierig naar het eindresultaat van de algehele restauratie extern en intern van de Waalse Kerk, houdt dan het programma van de Werkgroep Evenementen en Lezingen in de gaten.

Bekendheid geven aan het glazeniers vak

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen werkt aan het bekendheid geven van het glazeniers vak. Een van de acties is om binnen het project "Erfgoed op School" een superleuke film te gaan maken waarin jongeren enthousiast worden gemaakt om te kiezen voor een loopbaan in dit vakgebied. Een andere actie van het NCE is om op mbo niveau een keuzedeel glas-in-lood aan te bieden. In het voorjaar 2019 wordt op www.erfgoedopleidingen.nl concrete informatie gepubliceerd over bovenstaande actiepunten.