Over de bouw van Rosehaghe in 1920-1923

 

Dagboek 1920-1923 werk Rosehaghe, 139 woningen Zijlweg-Brouwersvaart luidt de aanhef van een 52 pagina's getypt document dat Udo Kluijver en Has Kuijpers – leden van de projectgroep Ambachtslieden – op verzoek van Dick van Gijlswijk, redacteur van de "Rosehagher Courant" hebben doorgelezen. De opdracht was hierover iets te schrijven dat gepubliceerd zou worden in een van de vijf jubileum nummers van de Rosehagher Courant, "een Nieuwswaardig en Historisch blad voor een 100-jarige woningbouwvereniging" zo luidt de aanhef.

Uit de veelheid van onderwerpen die in het dagboek zijn genoteerd door de hoofdopzichter genaamd M, en veelal interessant voor een bouwkundige, hebben wij gekozen om de aandacht te vestigen op die passages die betrekking hebben op fundering en dak. Dit vanuit de veronderstelling dat de huidige bewoners van de wijk Rosehaghe interesse hebben voor wat er in die tijd zoal nodig was m.b.t. "fundament en paraplu" ofwel "dieptepunt en hoogtepunt" van hun woning.
Het verslag is gepubliceerd in de nummers 4 en 5 van de Rosehagher Courant. Lees meer