Excursie voor aankomende ambachtslieden naar de Kathedrale Basiliek St. Bavo.

Na de jarenlange restauratiewerkzaamheden aan de Kathedrale Basiliek St. Bavo was het niet verwonderlijk dat de excursie voor aankomende ambachtslieden afgelopen december 2018 naar dit bijzondere kerkelijk monument ging.
De 4e klassers Bouwen, Wonen en Interieur van het Sterrencollege meldden zich met hun docent voor de ingang van de Basiliek om iets  te weten te komen van dit kenmerkend bouwwerk uit 1930 van architect Joseph Cuypers, dat in 1976 de rijks monumenten status verwierf. 

Margriet de Vlas en Udo Kluijver leden van de projectgroep Ambachtslieden leidden hen van kelder tot en met klokkentoren rond en vertelden over  bouwstijlen, het belang van lichtinval, de ornamentiek en de kleurtoepassingen. Zij vertaalden veel bouwkundige- en versierende elementen naar specialisaties die voor de leerlingen openstaan wanneer zij volgend school doorstromen naar het MBO. “Metselaars, stukadoors, glas-in-lood werkers, leidekkers, meubelrestaurateurs, schilders, steenhouwers en timmerlieden, al deze vaklieden hebben ertoe bijgedragen dat de Monumentale Basiliek in 35 jaar kon worden gebouwd en deze ambachtslieden blijven steeds nodig om het gebouw toekomstbestendig te houden”. Uit een korte rondvraag bleek dat het merendeel van de leerlingen hoopten dat zij na hun opleiding in de houtbewerking aan de slag konden gaan.

 

2019 Projgr Ambl foto blauwe voeg Udo image1

Een van de leerlingen merkte op dat hij nog nooit blauwe voegen had gezien en vroeg waarom deze blauw geschilderd waren. Margriet de Vlas vertelde dat een kleuronderzoek uitwees dat de voegen vanaf de bouw blauw geschilderd waren en dat de kleur blauw verwijst naar “hemels”. Zij vertelde voorts dat na  discussies in het bouwteam,  er voor gekozen is om deze kleur weer terug te brengen in de voegen, voordat de steigers afgebroken zouden worden.

De middag werd afgesloten met de interessante beklimming van de Vrouwentoren (272 treden), van waaruit de scholieren in de skyline van Haarlem markante gebouwen herkenden. Het zonnige weer speelde prachtig mee in deze hoge belevenis.