Erfgoed

In het najaar van 2016 is de projectgroep Erfgoed opgericht, een invulling van het beleidsplan om tot een "nieuw monumentenbeleid" van de vereniging te komen. Sinds de vaststelling van dit vorige beleidsplan is het wettelijk kader rond monumenten en erfgoed met de nieuwe omgevingswet en de erfgoedwet sterk in beweging geraakt.

 

De vereniging moet een nog meer herkenbare rol gaan spelen op het gebied van erfgoed en monumenten. De vereniging doet van oudsher veel op dit gebied, maar de aandacht is soms te ad hoc, een bindende visie voor alle activiteiten van de vereniging zou de sterke punten van de vereniging hier nog kunnen versterken. Een meer uitgesproken rol voor de vereniging ligt hier ook gezien de terugtredende overheid op dit veld in het kader van de nieuwe wetgeving.

De visie van de vereniging op het begrip erfgoed en de rol van de vereniging op het gebied van erfgoed, het beschermde stadsgezicht en ontwikkelingen in de regio gaat worden uitgewerkt. Tevens  zal de oprichting van een platform voor monumenteneigenaren ter hand worden genomen.

Het eerste resultaat is al zichtbaar bij Zijlstraat 43!

In het kader van de Subsidieregeling Historische Winkelpuien kan er sinds maart 2023 subsidie worden aangevraagd voor herstel of verbetering van historische winkelpuien in Haarlem.

Het eerste resultaat is al zichtbaar bij Zijlstraat 43! Het monumentale pand uit 1898 kreeg in 1936 een nieuwe pui. In zeven weken werd de winkel gemoderniseerd, verfraaid en vergroot door architect Bern. Ooms. De manufacturenhandel van Nielen, die er al sinds 1898 naam maakte, bleef in het pand. Vanaf 1936 onderging deze pui meerdere schilderbeurten, waardoor de oorspronkelijke afwerking uit het zicht verdwenen was. Na het opzetten van een proef, bleek de originele afwerking en het materiaal onder de witte verf nog in goede staat! Met behulp van de subsidie is de pui weer hersteld naar het oorspronkelijke ontwerp uit 1936; een rijk vormgeven pui met teakhout, bronzen stijlen en gepolijste serpentijnbeplating.  

Komende maanden zullen ook zes andere winkelpuien, die in 2023 onderzocht en vergund zijn, een nieuwe impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad. En voor 2024 is er weer nieuwe subsidie beschikbaar waar we hopelijk weer nieuwe eigenaren mee helpen de stad iets mooier te maken.

De Subsidieregeling Historische Winkelpuien is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en erfgoedwaarden in de binnenstad.

Met behulp van de regeling is er geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek, kleuronderzoek en ontwerp- en uitvoeringskosten. De subsidie is gekoppeld aan het adviesrapport van Erfgoed Haarlem, waarin de maatregelen ter verbetering of herstel voor de winkelpui worden gespecificeerd, bijvoorbeeld het terugbrengen van verdwenen elementen, het herstellen van de oorspronkelijke indeling, materialisering of kleurstelling en restauratie van glas-in-lood, ornamenten of natuursteen.

Zelf in aanmerking komen voor de regeling, of meer weten? Herstel historische winkelpuien | Gemeente Haarlem

 

Zijlstraat 43, voor en na herstel

 

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie