Erfgoed

In het najaar van 2016 is de projectgroep Erfgoed opgericht, een invulling van het beleidsplan om tot een "nieuw monumentenbeleid" van de vereniging te komen. Sinds de vaststelling van dit vorige beleidsplan is het wettelijk kader rond monumenten en erfgoed met de nieuwe omgevingswet en de erfgoedwet sterk in beweging geraakt.

 

De vereniging moet een nog meer herkenbare rol gaan spelen op het gebied van erfgoed en monumenten. De vereniging doet van oudsher veel op dit gebied, maar de aandacht is soms te ad hoc, een bindende visie voor alle activiteiten van de vereniging zou de sterke punten van de vereniging hier nog kunnen versterken. Een meer uitgesproken rol voor de vereniging ligt hier ook gezien de terugtredende overheid op dit veld in het kader van de nieuwe wetgeving.

De visie van de vereniging op het begrip erfgoed en de rol van de vereniging op het gebied van erfgoed, het beschermde stadsgezicht en ontwikkelingen in de regio gaat worden uitgewerkt. Tevens  zal de oprichting van een platform voor monumenteneigenaren ter hand worden genomen.

De gemeente Haarlem en kerkeigenaren werken samen om kerken een nieuwe betekenisvolle toekomst te geven. Er wordt gestreefd om kerken een nieuwe (neven)functie te geven én maatschappelijke organisaties een centrale plek in de wijken.

Om gemeenten, kerken en andere partijen te inspireren, hen te informeren over de aanpak en ervaringen te delen, is Erfgoed Deal-project Buurtbakens Haarlem begonnen met een interviewreeks. Daarin komen betrokkenen bij het project aan het woord.
Inmiddels is het eerste artikel verschenen, een interview met restauratie-architect Sara Stroux. Zij bezocht de Buurtbakens-kerken om te kijken wat er mogelijk is met de gebouwen.

Lees hier het interview

Meer weten over het Erfgoed Deal-project Buurtbaken Haarlem?  Klik hier

Afbeelding: Sara Stroux (Foto: Buurtbakens Haarlem)

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie