Erfgoed

In het najaar van 2016 is de projectgroep Erfgoed opgericht, een invulling van het beleidsplan om tot een "nieuw monumentenbeleid" van de vereniging te komen. Sinds de vaststelling van dit vorige beleidsplan is het wettelijk kader rond monumenten en erfgoed met de nieuwe omgevingswet en de erfgoedwet sterk in beweging geraakt.

 

De vereniging moet een nog meer herkenbare rol gaan spelen op het gebied van erfgoed en monumenten. De vereniging doet van oudsher veel op dit gebied, maar de aandacht is soms te ad hoc, een bindende visie voor alle activiteiten van de vereniging zou de sterke punten van de vereniging hier nog kunnen versterken. Een meer uitgesproken rol voor de vereniging ligt hier ook gezien de terugtredende overheid op dit veld in het kader van de nieuwe wetgeving.

De visie van de vereniging op het begrip erfgoed en de rol van de vereniging op het gebied van erfgoed, het beschermde stadsgezicht en ontwikkelingen in de regio gaat worden uitgewerkt. Tevens  zal de oprichting van een platform voor monumenteneigenaren ter hand worden genomen.

Gemeente stopt bouw bij klooster Alverna (Aerdenhout) wegens risico voor rijksmonument

De gemeente Bloemendaal heeft een bouwstop opgelegd voor het rijksmonument klooster Alverna in Aerdenhout. De eigenaren van het pand, die het willen transformeren tot een appartementencomplex met twaalf woningen, zijn onzorgvuldig omgegaan met dit historische gebouw. De maatregel was noodzakelijk vanwege activiteiten die schadelijk zijn voor het monument.

Hierbij ging het onder andere om het vervangen van kozijnen die eigenlijk behouden zouden moeten blijven en het verwijderen van dorpels zonder toestemming. Om verdere schade te voorkomen, is aan de eigenaren gevraagd om een gedetailleerd herstelplan in te dienen. Pas na goedkeuring door het gemeentecollege kan de bouw worden hervat. Hoewel er al werkzaamheden aan het klooster zijn uitgevoerd, is het restauratieproces nog lang niet voltooid.

Lees meer bij Erfgoedstem

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie