Schenken is gunstig

ANBI-voordelen voor schenker en vereniging

De Historische Vereniging Haerlem is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt. Hiermee is het voor donateurs aantrekkelijk om de vereniging financieel te steunen. Er is geen schenkingsrecht verschuldigd en schenkingen zijn aftrekbaar in de belastingaangifte (mits wordt voldaan aan de criteria die gelden voor de schenker).
Voor de vereniging zijn schenkingen en legaten van zeer grote waarde omdat daarmee speciale projecten kunnen worden gefinancierd en de contributie voor leden laag kan blijven.

Belastingaftrek extra voordelig

Bron: belastingdienst

Extra voordeel voor privé giften
Geeft u geld aan een culturele ANBI, en dat is onze vereniging? Dan mag u voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze gift verhogen met 25%. De verhoging van giften met deze 25% aan culturele ANBI mag in totaal niet meer bedragen dan € 1.250. Deze verhoging wordt berekend over het gezamenlijke bedrag van uw gewone en periodieke giften.

Voorbeeld 1
U doet een gift van € 200 aan een culturele ANBI. U mag voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze gift verhogen met 25% = € 50. Het bedrag van de aftrekbare gift is dus € 200 + € 50 = € 250.

Voorbeeld 2
U geeft voor € 6.000 giften aan culturele ANBI. U mag voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze giften verhogen met 25% = € 1.500. Maar de verhoging mag niet meer zijn dan € 1.250. Het bedrag van de aftrekbare gift is dus € 6.000 + € 1.250 = € 7.250.

Extra voordeel voor zakelijke giften
Voor zakelijke giften is de maximale aftrek verhoogd naar 50% van de winst. De aftrek moet wel onder de € 100.000 blijven en de verhoging is maximaal € 2.500.

Voorbeeld 1
Uw bedrijf doet een gift van € 1.000 aan een culturele ANBI zoals onze vereniging. U mag voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze gift verhogen met 50% - € 500. Het bedrag van de aftrekbare gift is dus € 1.000 + € 500 = € 1.500.

Voorbeeld 2
U geeft voor € 7.000 giften aan culturele ANBI. U mag voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze giften verhogen met 50%. Maar de verhoging mag niet meer zijn dan € 2.500. Het bedrag van de aftrekbare gift is dus € 7.000 + € 2.500 = € 9.500.

Hoe kunt u aan de vereniging schenken?

gift 800pxEr zijn 2 soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Beide soorten giften aan de Vereniging Haerlem zijn fiscaal aftrekbaar. Daarnaast kunt u een legaat nalaten. Hoe het geven van een gift of een legaat werkt, leest u hier.

Gewone giften
Uw gewone gift is eenmalig en eenvoudig. U maakt uw gift over naar:

De Historische Vereniging Haerlem
T.a.v. de penningmeester
Rekeningnummer:
ING NL89INGB0000377882
Omschrijving: donatie

Periodieke giften
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer en kunt u een periodieke gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met onze vereniging. Ook dat gaat heel eenvoudig. Uiteraard kunt u ook dergelijke giften via uw notaris laten lopen.

Voorwaarden voor een periodieke gift
Uw donatie is een periodieke gift als:

  • u de gift heeft vastgelegd samen met de penningmeester van de vereniging. Een voorbeeld overeenkomst vindt u verderop op deze pagina.
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de vereniging.
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de vereniging.
    De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. Nota bene: Na de periode van minimaal vijf jaar kan u de gift blijven geven. Daarvoor is geen nieuwe overeenkomst nodig.
  • de vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Wat als ik binnen de vijf jaar niet voldoe aan de voorwaarden?

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Dan mag u alleen de betaalde bedragen aftrekken.
Moest u de gift in een bepaald jaar betalen (binnen de 5 jaar), maar hebt u dit niet gedaan? Dan is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen. De gift is dan aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.

De periodieke gift – goed idee!

Bij voorbaat dank dat u ons een periodieke gift wil geven! Voor de vereniging zijn deze giften van grote waarde! We hebben het organiseren van een periodieke gift heel eenvoudig gemaakt. Klik hier voor het formulier voor de overeenkomst tussen u en de vereniging. In het formulier staan al belangrijke gegevens van onze vereniging ingevuld. U vult uw eigen gegevens in. Daarna stuurt u het formulier per email naar penningmeester@Haerlem.nl of u print het uit en stuurt het naar de vereniging. U kunt ook alleen een email sturen waarin u vraagt om contact voor het samen invullen van de overeenkomst. Wij nemen dan contact met u op.

Wilt u graag meteen de automatische afschrijving regelen? Daarvoor download u het formulier 'Betalingsvolmacht' en stuurt u dat naar ons samen met het andere formulier.  Klik hier voor het formulier betalingsvolmacht

U hoeft de formulieren niet naar de Belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en voor onze vereniging. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

De bron van bovenstaande informatie en van de formulieren is de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl. Via de zoekfunctie 'giften' komt u op de pagina's waarop bovenstaande informatie is gebaseerd.

Kan mijn lidmaatschap ook een gift zijn?

Goede vraag! Helaas kan dat niet. Immers, een criterium voor giften is dat de vereniging er niets tegenoverstelt. Dat geldt niet voor uw lidmaatschap want daar staat heel veel tegenover: het jaarboek, de nieuwsbrieven, de lezingen en alles wat de werkgroepen en commissies organiseren en realiseren. Helaas, uw lidmaatschap is geen gift….

Legaat nalaten

Ook legaten zijn buitengewoon belangrijk voor een vereniging als de Historische vereniging Haerlem. Voor een legaat moet u zijn bij de notaris. Bij de notaris kunt u laten vastleggen dat u een bedrag aan de vereniging wil nalaten na uw overlijden. Het ontvangen van een legaat valt erg op en wordt zeer gewaardeerd.