ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. De Historische Vereniging Haerlem is door de belastingdienst erkend als ANBI.

ANBI publicatie vereisten

De Historische Vereniging Haerlem voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan de ANBI-status. Die status geldt vanaf 1 januari 2009 en is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001. Naast belangrijke voordelen voor de vereniging en haar begunstigers stelt de kwalificatie ook eisen. Een belangrijke eis is het publiceren van door de overheid voorgeschreven gegevens. De gevraagde gegevens en verwijzingen staan hieronder benoemd. Klik hier voor de ANBI-voordelen voor schenker en vereniging.

Naam instelling
Historische Vereniging Haerlem, of Vereniging tot bevordering der kennis van heden en verleden van Haerlem e.o.
Kamer van Koophandel nr.: 40595769
RSIN/fiscaal nummer: 8006 61 242
IBAN Historische Vereniging Haerlem: NL89 INGB 0000 3778 82
Contact: Klik hier voor meer informatie.

Doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor het heden en verleden van Haarlem en omstreken, alsmede het behoud van al zodanige zaken, die van historische, esthetische en/of van stedenbouwkundige betekenis zijn.

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2018-2022.

Bestuurssamenstelling
Klik hier voor meer informatie.

Namen van bestuurders
Klik hier voor meer informatie.

Beloningsbeleid
Geen van de bestuurders krijgt een beloning.

Verslag van activiteiten
Jaarlijks wordt het Haerlem jaarboek gepubliceerd waarin het jaarverslag en een financieel overzicht wordt gepubliceerd. Het Haerlem jaarboek wordt onder alle leden gedistribueerd. Tevens is er jaarlijks een Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin het verslag van de secretaris en dat van de penningmeester worden voorgelegd ter dechargering.

Financiële verslaglegging

Jaarlijks wordt het Haerlem jaarboek gepubliceerd waarin het jaarverslag en een financieel overzicht wordt gepubliceerd. Het Haerlem jaarboek wordt onder alle leden gedistribueerd. Tevens is er jaarlijks een Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin het verslag van de secretaris en dat van de penningmeester worden voorgelegd ter dechargering.