Statuten

De vereniging is opgericht op 2 november 1901; die oprichtingsdatum is nog eens herbevestigd in de statuten, het laatst algeheel gewijzigd bij akte opgemaakt op 29 september 2014 door Mr. Edzo Hommo Huisman, notaris te Heemstede.

Gedetailleerde bepalingen over het reilen en zeilen van de vereniging zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.