De Hoofdwacht

Van stadhuis van Haarlem tot zetel van Haerlem

De Hoofdwacht, Grote Markt 17 is een van de oudste en meest interessante monumenten van Haarlem en vermoedelijk het oudste stenen huis van de stad. Haarlem kreeg in 1245 stadsrechten en dit pand dateert in aanleg uit dezelfde tijd. Het is vermoedelijk gebouwd als woonhuis van een van de topadviseurs van de graaf. Er zijn aanwijzingen dat dit huis in de dertiende en veertiende eeuw ook gebruikt is als stadhuis. In de praktijk zal dit betekend hebben dat het stadsbestuur hier af en toe in vergadering bijeenkwam. Dat duurde tot 1370, toen het huidige stadhuis werd opgeleverd. Het pand werd daarna lang bewoond door verschillende belangrijke Haarlemse families. Het onderhuis werd vaak als winkel verhuurd. Rond 1560 had de humanist Coornhert hier een drukkerij, samen met burgemeester Jan van Zuren, wiens familie zo’n 125 jaar eigenaar van dit monumentale pand is geweest.

De huidige gevel dateert uit 1641.

In 1755 kocht de stad dit huis voor de schutterij. Hier kwam het hoofdwachtlokaal van de schutters, die ’s avonds en ’s nachts voor orde en veiligheid in de stad zorgden. Vanuit deze Hoofdwacht liepen zij hun rondes. Op de benedenverdieping was het wachtlokaal, op de eerste verdieping waren houten cachotten waarin ordeverstoorders konden worden opgesloten.

Sinds 1919 is De Hoofdwacht de zetel van de in 1901 opgerichte Historische Vereniging Haerlem. De gemeente is overigens nog steeds eigenaar. De Hoofdwacht, een rijksmonument, is in 1995, mede ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad gerestaureerd. De Hoofdwacht is een prachtig en waardig ‘clubgebouw’ van de Vereniging Haerlem, een van de oudste historische verenigingen van ons land.

Bijgaand artikel van Heemschut beschrijft de restauratie van De Hoofdwacht (1994/1995), waarin ook het bouwhistorisch onderzoek is uitgewerkt.

Klik hier om foto's van De Hoofdwacht te zien.

De Hoofdwacht wordt opengehouden door onze gastvrouwen en -heren. Lees verder

Expositie van de werken van beeldhouwers Mathilde Loerts en Peter Van Borssum Waalkes in het Onderhuis van De Hoofdwacht.

De Historische Vereniging Haerlem brengt in het Onderhuis van De Hoofdwacht een tentoonstelling van de werken van beeldhouwers Mathilde Loerts en Peter Van Borssum Waalkes. Het is de eerste keer sinds de vereniging vorig jaar de beschikking kreeg over het Onderhuis dat daar een cultureel evenement plaatsvindt.

Over het werk van beide kunstenaars is informatie te vinden op www.beeldensite.nl , resp. www.petervanborssumwaalkes.nl

De officiële opening vindt plaats op vrijdag 6 september door Martin van Bleek, voorzitter van de HVH. Leden en belangstellenden zijn vanaf 16.00 uur welkom in De Hoofdwacht, Grote Markt 17 in Haarlem waar zij ontvangen worden in de Tademakamer op de parterre en de Coornhertzaal op de eerste verdieping. Na het openingswoord van de voorzitter om 16.30 uur wordt afgedaald naar de expositieruimte in het Onderhuis.

De tentoonstelling is nog de hele maand september in de weekenden te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur. Dan is ook '100 jaar Hoofdwacht' nog te zien, waarin wordt teruggeblikt op het feit dat de Vereniging Haerlem haar statutaire zetel in dat historische gebouw verkreeg.

 

PETER VAN BORSSUM WAALKES (1961):

2a79edc1 372b 4255 b2f0 3637699c6ba9"Er zijn geen complexe theorieën aan mijn objecten toe te schrijven, wel mijn liefde voor vormen uit de natuur, de architectuur en de mens. Onlosmakelijk daaraan verbonden is voor mij de schoonheid van het vergankelijke, zowel van mensen, gebouwen als de natuur. Hergebruik van materialen vormt daarom vaak het wezenskenmerk van mijn objecten.

Naast het direct werken in allerlei soorten steen en hout, van heel zacht tot hard, heb ik geëxperimenteerd met combinaties van diverse materialen, waarbij het zoeken naar de uitstraling en sfeer van het materiaal zelf het uitgangspunt was.
Door al die tijd veel van materiaal te wisselen valt er ook niet van een duidelijke stijl te spreken. Steeds weer zoek ik een nieuwe vormenwereld en ik zal mijzelf dan ook weinig herhalen. Het te bewerken materiaal is meestal de bepalende factor voor de sfeer en vorm van mijn werk.
In de objecten bestaat veelal een zekere spanning tussen evenwicht en beweging door het gebruik van contrasten in vorm en/of materiaal. Er is geen directe boodschap, het werk spreekt voor zich en iedereen is vrij om te interpreteren, sterker nog wordt gestimuleerd om zelf te interpreteren."

Werk is verkocht aan geïnteresseerden in Nederland, Denemarken, Engeland en Frankrijk.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.petervanborssumwaalkes.nl

 
MATHILDE LOERTS (1972):


Wat zou het mooi zijn om alles wat ontstaat in mijn brein te kunnen maken met mijn handen in steen

"Adriaan Seelen wees me in steen de weg: werken met behulp van een model en zo doeltreffend mogelijk met machines en de hand aan de slag. Van joppen, werken met de spitsbeitel tot de fijne letterhaktechnieken en het presenteren van het eindresultaat. Beeldhouwen is vormgeven aan de kern.

Op dit moment maak ik beelden in steen en soms in 'oud' hout met een vaak sobere vormentaal. Soms heel klein en dan weer groot tot heel groot. Met al mijn zintuigen beleef ik de wereld en breng deze terug tot mijn idee over de essentie ervan in vorm. Beelden maken is een zoektocht naar het zo helder mogelijk vormgeven van een universele beeldentaal. Die zie ik terug in oervormen en archetypen in verschillende culturen over de hele wereld. Mijn beelden zijn organische en stereometrische composities en combinaties van vormen in oud hout- en verschillende steensoorten.

Het atelier deel ik met Peter van Borssum Waalkes en Esther te Marvelde. Af en toe ontstaat er
gezamenlijk beeldend werk. Daarnaast maak ik eigen beeldend werk, werk in opdracht en Peter en ik geven samen in het atelier lessen beeldhouwen en workshops aan volwassenen en kinderen.

Beeldhouwen is voor mij de ruis wegnemen en alles terugbrengen tot de kern in een sobere heldere vormentaal!"

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.beeldensite.nl

Atelier: Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie