De Hoofdwacht

Van stadhuis van Haarlem tot zetel van Haerlem

De Hoofdwacht, Grote Markt 17 is een van de oudste en meest interessante monumenten van Haarlem en vermoedelijk het oudste stenen huis van de stad. Haarlem kreeg in 1245 stadsrechten en dit pand dateert in aanleg uit dezelfde tijd. Het is vermoedelijk gebouwd als woonhuis van een van de topadviseurs van de graaf. Er zijn aanwijzingen dat dit huis in de dertiende en veertiende eeuw ook gebruikt is als stadhuis. In de praktijk zal dit betekend hebben dat het stadsbestuur hier af en toe in vergadering bijeenkwam. Dat duurde tot 1370, toen het huidige stadhuis werd opgeleverd. Het pand werd daarna lang bewoond door verschillende belangrijke Haarlemse families. Het onderhuis werd vaak als winkel verhuurd. Rond 1560 had de humanist Coornhert hier een drukkerij, samen met burgemeester Jan van Zuren, wiens familie zo’n 125 jaar eigenaar van dit monumentale pand is geweest.

De huidige gevel dateert uit 1641.

In 1755 kocht de stad dit huis voor de schutterij. Hier kwam het hoofdwachtlokaal van de schutters, die ’s avonds en ’s nachts voor orde en veiligheid in de stad zorgden. Vanuit deze Hoofdwacht liepen zij hun rondes. Op de benedenverdieping was het wachtlokaal, op de eerste verdieping waren houten cachotten waarin ordeverstoorders konden worden opgesloten.

Sinds 1919 is De Hoofdwacht de zetel van de in 1901 opgerichte Historische Vereniging Haerlem. De gemeente is overigens nog steeds eigenaar. De Hoofdwacht, een rijksmonument, is in 1995, mede ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad gerestaureerd. De Hoofdwacht is een prachtig en waardig ‘clubgebouw’ van de Vereniging Haerlem, een van de oudste historische verenigingen van ons land.

Bijgaand artikel van Heemschut beschrijft de restauratie van De Hoofdwacht (1994/1995), waarin ook het bouwhistorisch onderzoek is uitgewerkt.

Klik hier om foto's van De Hoofdwacht te zien.

De Hoofdwacht wordt opengehouden door onze gastvrouwen en -heren. Lees verder

In De Hoofdwacht is tijdens de Kunstlijn 2019 werk van tien kunstenaars te zien.

 

Locatie: De Hoofdwacht, Grote Markt 17 Haarlem
Openingstijden: zaterdag 2 en zondag 3 november 11.00 – 17.00 uur

In De Hoofdwacht is tijdens de Kunstlijn 2019 werk van maar liefst tien kunstenaars te zien, waarvan er zes opereren onder de naam Haarlems Sieraad Collectief. De kunstenaars geven een eigen invulling aan het thema van de Kunstlijn "ONBEPERKT BEGRENSD - Het atelier" onder de naam (Un)limited edition. In de Tademakamer hebben zij een gezamenlijke presentatie ingericht; elders in het gebouw, zowel in de Coornhertzaal als in het onderhuis, laten zij hun persoonlijke werk zien.

Rosita van Wingerden-Haarsma

Rosita is in haar werk steeds weer op zoek naar nieuwe vormen en de onbeperkte begrensdheid van mogelijkheden. Kenmerkend zijn de eigenzinnige schakelvormen in haar colliers en armbanden.
Speelsheid en humor zie je terug in haar werk.
Unieke sieraden te maken die ook goed draagbaar zijn, is en blijft haar uitgangspunt. Een sieraad dat wordt gedragen, wordt daardoor immers alleen maar mooier.
Naast goud, zilver en edelstenen verwerkt zij in haar sieraden ook kunststoffen, porselein en natuurlijke materialen.

Collier "rode oortjes"

Cora Verhoog

In de keramiek van Cora Verhoog zie je het spel met vorm, functie en betekenis. De oorsprong en ontwikkeling van gebruiksgoed speelt hierbij een belangrijke rol.

De ontwerpen ontstaan door kopiëren en transformeren, het experimenteren met stapelen, versnijden en perforeren. Steeds weer ontstaan er nieuwe mogelijkheden: van gebruiksgoed met herinneringen tot objecten die kunnen liggen, hangen of staan.

In deze expo in het souterrain van de Hoofdwacht staan de "Kan en de Kom" centraal als basis van het eet-en-drinkgerei door de eeuwen heen.

Floor Max

De plantenwereld en de architectuur zijn een belangrijke inspiratiebron bij de zoektocht van Floor Max naar heldere en logische vormen. De ogenschijnlijke kwetsbaarheid van haar werk wordt door geraffineerde technieken omgezet in krachtige beelden en sterke constructies.
Zij heeft een voorliefde voor metaal en werkt meestal met zilver waarmee ze oneindig experimenteert en dat zij combineert met andere materialen zoals edelstenen, glas, textiel en leer.

Experiment met zilver, Floor Max

 

 

Annemiek Steenhuis

In de Hoofdwacht is er van Annemiek een limited edition textielarmbanden te zien, èn, naar het thema van de Kunstlijn een kijkje in haar atelier. Alle ideeën liggen door elkaar en alles is (nog) mogelijk… het kritische oog van het publiek heeft zijn oordeel nog niet geveld.


Het atelier, Annemiek Steenhuis

Jennifer Hoes

Volgens Jennifer Hoes is het leven een kwestie van vormgeven. Zij maakt geen onderscheid tussen haar leven en werk, conceptmatig zijn deze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Haar werk kenmerkt zich door een conceptueel uitgangspunt, omgezet naar puntgaaf uitgevoerd object of project. Of het nu een sieraad is of een ruimte-vullende installatie.

In 2007 ontwikkelde Jennifer prima draagbare armbanden van porselein, deze werden getoond en verkocht tijdens de Kunstlijn van dat jaar in het Archeologisch museum, onder de hallen.
12 jaar later is Jennifer terug op de Grote Markt met haar armbanden, die in de loop van de tijd verder ontwikkeld zijn. In de Hoofdwacht toont Jennifer de nieuwste collectie armbanden uit de serie 1000 x 1000°
Deze serie is 'Onbeperkt Begrensd'. De armbanden zijn gedecoreerd met verschillende motieven. Sommige motieven zijn thematisch en slechts in kleine oplage verkrijgbaar. Andere motieven zullen terug blijven keren.

 

"onbeperkt onbegrensd", nummer 1. Jennifer Hoes

Peter Hammann

Het object van Peter Hammanns fotografie staat in de schijnbaar onbeperkte ruimte van een atelier. De grens wordt bepaald door de zoeker van zijn camera. Het kader is de limiet. Peter drukt dit als volgt uit:
"Mijn verbeelding weet beter.
Als ik inzoom en focus;
speel met de scherptediepte;
ga ik met mijn fotografie
op zoek naar een nieuwe horizon, nieuwe grenzen,
waarvan ik me verbeeld dat ze onbeperkt zijn.
In mijn eigen atelier."

Onbeperkt Onbegrensd, Nummer 1

Hilde Foks

Textiele technieken liggen ten grondslag aan het werk van Hilde Foks.
Zij construeert sieraden die opgebouwd zijn uit vijf- en zeshoeken, met de koolstof 60-molecuul als inspiratiebron.


De getoonde collectie 'vrucht' is gemaakt van glas en nylon en bestaat uit ringen, oorbellen en unieke colliers.

Jeannette de Bruin

Jeannette de Bruin werkt het liefst vanuit het vrouw-zijn, de vrouwelijkheid en alles waar zij zoal in het leven mee te maken heeft/krijgt in de breedste zin van het woord. Daarmee kan zij zich identificeren en vanuit die herkenbaarheid werkt zij. 

Haar vrouwen zijn autonome wezens. Ze refereren aan niets anders dan zichzelf. De balans of de disbalans tussen kwetsbaarheid en kracht daarin speelt in haar werkproces de belangrijkste rol. Terugtrekken in de eigen cocon of een stap zetten in de wereld? Dat is de keuze waar ze mee bezig zijn.
Voor deze expositie heeft Jeannette een nieuwe serie werken gemaakt met als titel: "Moeder………… een melkmeisje."

 

Brigit Daamen  'Boa-ketting', hoedenvilt, garen en rubber,  2003


Brigit Daamen maakt sieraden voor het lichaam en de ruimte. Hiervoor werkt ze veel met vilt dat ze zelf maakt van wol of, als het hoedenvilt betreft, vervormd over zelfgemaakte mallen. Het is een zoeken naar vormen die passen bij het contrast tussen binnenwereld en buitenkant. Vormen die aansluiten op het lichaam, maar ook ruimte laten voor de ziel. Belangrijk is dat ze de drager behagen en de kijker verleiden. Zelf brengt zij dit als volgt onder woorden:

"De werktafel vult zich, mijn hoofd droomt.
Kleurrijk vilt, machinaal vervaardigd, handmatig gevormd, draagbaar als sieraad.
Het lichaam en de ziel, binnenwereld en buitenkant, kijken en voelen.
Contrasten die samenkomen, in materiaal, in vorm.
Concentratie, zoeken, geen ruimte voor het overige.
Tot het over de drempel gaat, de wereld ontmoet en jij het omarmt en koestert."

Sylvia Blickman

Onbeperkt begrensd zijn de nieuwe objecten van Sylvia Blickman. Ze dragen de titel Stepping Stones. 

Ze zijn als kiezels, gemaakt in een beperkte oplage (limited edition) in diverse kleuren en gereed om te dragen! In het atelier werkt zij te midden van haar verzamelingen aan nieuwe ideeën. Ook haar eigen atelier is geopend tijdens de Kunstlijn.

Stepping stones (Sieraad in kleine oplage) Draagobject. Geanodiseerd en gekleurd aluminium. epoxyhars met kleurpigment. ø 6-8 cm. 2019

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie