Hoe een Haarlemse Mug een Amsterdamse Joffer werd

Samen met acht andere bevriende kunstenaressen richtte Coba Ritsema een kunstenaarsvereniging op, die door de kunstcriticus Albert Plasschaert als de Amsterdamse Joffers werd geïntroduceerd.

Coba was een echte Haarlemse, geboren en getogen in de Lange Begijnestraat tegenover wat nu de Toneel- en Filmschuur is. Daar op nr. 20 staat nog steeds haar geboortehuis, dat ooit de boek- en steendrukkerij van haar vader Coenraad was.

De familie Ritsema kwam oorspronkelijk uit Groningen. Een van de voorvaders verhuisde naar Haarlem, waar hij in 1765 werd aangesteld als makelaar over de houtskolen in het gilde van goud- en zilversmeden. Dat betekende dat hij het hete vuur moest verzorgen, dat de gildebroeders nodig hadden om hun materiaal te bewerken. Hij kwam in het gildehuis met de mooie gevelsteen aan het Goudsmidspleintje te wonen.

Lees het hele verhaal