Geveltekens

De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) heeft aandacht voor de Haarlemse geveltekens in het algemeen.

De stichting zet zich in voor:
  • Het inventariseren en documenteren van de geveltekens die zich binnen de gemeente  Haarlem bevinden

  • Alle soorten van geveltekens, dus niet alleen gevelstenen, maar ook gevelreclames,   -ornamenten, -decoraties etc.

  • Het opsporen van verdwenen gevelstenen

  • Het adviseren over de restauratie van aanwezige gevelstenen of nieuw aan te brengen gevelstenen

  • Het stimuleren van het ontwerpen en maken van nieuwe gevelstenen en andere geveltekens

  • Het zoeken naar subsidies, sponsoring en donaties. Het gaat om het behoud van een deel van ons cultureel erfgoed

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem

Martin van Bleek, voorzitter
Martin Busker, projectleider/vicevoorzitter
Martin Scheringa, secretaris
Jos de Bruijn, penningmeester
Ton Apon, onderzoeker gevelopschriften
Peter van Graafeiland, adviseur

Contact:

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
Bezoekadres:
Grote Markt 17
Postbus 1105
2001 BC HAARLEM
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bankrekeningnummer van de SGVH is  NL18 INGB 0008 2667 15  t.n.v. SGVH te Haarlem. Het Kamer van Koophandel nummer is 41226915. De Historische Vereniging Haerlem voldoet aan de ANBI status: donaties aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar. Donaties voor SGVH komen op een goede plaats terecht.

Meer informatie: Fotoalbums     Archief

De Stichting Geveltekens is op zoek naar de sluitsteen van het voormalig Hofje van de Twaalf Apostelen. Kunt u ons helpen?

Augustinus Bloemert (1585-1659) was een priester die lang verbleef in de Zuidelijke Nederlanden, maar in 1623 terug naar zijn geboortestad Haarlem kwam. In 1636 stichtte Bloemert een katholieke schuilkerk in een brouwerij aan de Bakenessergracht/Kokstraat. Het werd in de achttiende eeuw een oudkatholieke schuilkerk. Bloemert was een vermogend man. Bij testament bepaalde hij dat van de opbrengst van zijn vermogen ‘ten eeuwigen dage’ brood moest worden uitgedeeld aan de katholieke Haarlemse armen. Voor deze brooduitdelingen werd een huisje nabij de Lange Veerstraat aangeschaft, waar vanaf 1665 tot circa 1940 wekelijks brood, later ook turf, is uitgedeeld. Vanaf 1940 werden brood en turf vervangen door een uitkering in geld of goederen. Dat heeft geduurd tot eind 1999. Naast het fonds Het Roomsch Katholiek Armenkantoor van Augustinus Alstenus Blommert bestond ook het fonds Dreeger. Mejuffrouw Elisabeth Dreeger had bij testament bepaald dat van de opbrengst van haar nalatenschap de helft moest worden besteed aan kerksieraden voor de katholieke kerken van Haarlem en de andere helft aan een wekelijkse uitkering van vijftig cent aan dertien behoeftige katholieke vrouwen. Met deze uitkering belastte zij de beheerders van het Blommertfonds. De beide fondsen werden door dezelfde rentmeester beheerd. Door het jaarlijks uitkeren van de opbrengst uit het vermogen waren er onvoldoende middelen voorhanden om het monumentale Broodhuisje in de Lange Veerstraat in stand te houden. De fondsbeheerder heeft toen het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis benaderd. In 2008 is samen besloten een nieuwe  stichting op te richten waarin ook de vermogens van de fondsen Blommert en Dreeger zijn opgenomen.

(St Philipus) Het Sint Jacobs Godshuis heeft het Broodhuisje in 2012 in originele stijl laten restaureren door Pim van Zalingen. Ook de inrichting is weer met de oorspronkelijke voorwerpen, schilderijen en regentenborden ingericht. Het huisje wordt nu beperkt voor het publiek open gesteld. De Stichting Geveltekens heeft de ruimte op de verdieping ter beschikking gekregen en zal zorg dragen dat de ruimte wat vaker te bezichtigen is.  Om bij het Broodhuisje te komen moet je door een lange gang en daar is door Wim Cerutti een museale gang van gemaakt met o.a. de geschiedenis van het Hofje De Twaalf Apostelen, vroeger ook wel genoemd het hofje van Oud-Alkemade. Het hofje stond in de Barrevoetesteeg en werd in 1882 gesloopt en verplaatst. Twaalf nieuwe woningen verrezen op de Gedempte Voldersgracht 21. Boven de deur van iedere woning werd als sluitsteen in een medaillon het hoofd van een apostel aangebracht. In 1966 verhuisden de twaalf bewoners naar zorgcentrum Sint Jacob in de Hout en in 1972 werd het hofje gesloopt om ruimte te maken voor de bouw van een nieuwe openbare bibliotheek.

gevelsteen

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie