Geveltekens

De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) heeft aandacht voor de Haarlemse geveltekens in het algemeen.

De stichting zet zich in voor:
  • Het inventariseren en documenteren van de geveltekens die zich binnen de gemeente  Haarlem bevinden

  • Alle soorten van geveltekens, dus niet alleen gevelstenen, maar ook gevelreclames,   -ornamenten, -decoraties etc.

  • Het opsporen van verdwenen gevelstenen

  • Het adviseren over de restauratie van aanwezige gevelstenen of nieuw aan te brengen gevelstenen

  • Het stimuleren van het ontwerpen en maken van nieuwe gevelstenen en andere geveltekens

  • Het zoeken naar subsidies, sponsoring en donaties. Het gaat om het behoud van een deel van ons cultureel erfgoed

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem

Martin van Bleek, voorzitter
Martin Busker, projectleider/vicevoorzitter
Martin Scheringa, secretaris
Jos de Bruijn, penningmeester
Ton Apon, onderzoeker gevelopschriften
Peter van Graafeiland, adviseur

Contact:

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
Bezoekadres:
Grote Markt 17
Postbus 1105
2001 BC HAARLEM
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bankrekeningnummer van de SGVH is  NL18 INGB 0008 2667 15  t.n.v. SGVH te Haarlem. Het Kamer van Koophandel nummer is 41226915. De Historische Vereniging Haerlem voldoet aan de ANBI status: donaties aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar. Donaties voor SGVH komen op een goede plaats terecht.

Meer informatie: Fotoalbums     Archief


Onze erevoorzitter, Bernt Schneiders, reikte op 26 april jl. in zijn rol van burgemeester van Haarlem aan Martin Busker een hoge Koninklijke onderscheiding uit.

Martin werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Zijn verdiensten bij de restauratie van monumenten in de stad, waaronder de Janskerk en de Bakenesserkerk, werden breed uitgemeten. Onze vereniging en de stichting Geveltekens Vereniging Haerlem hebben de aanvraag van harte ondersteund. Martin is sinds 2002 voorzitter van genoemde stichting, die zich ten doel stelt het conserveren of restaureren van geveltekens, gevelstenen, uithangborden, tegeltableaus etc. en het aanbrengen van nieuwe of oude geveltekens, het doen van onderzoek naar geveltekens en het samenstellen van een inventarisatie van geveltekens. De jaarlijkse bijdragen in ons Jaarboek over de stand van zaken betreffende geveltekens in Haarlem zijn een vrijwel onuitputtelijke bron aan informatie. Ook op vele andere wijzen heeft Martin bijgedragen aan de bescherming en verfraaiing van onze stad; zo nam hij vele initiatieven, onder andere tot de plaatsing van het koningsleeuwtje voor de Bakenesserkerk en een serie Strip-Glas-In-Loodramen in diezelfde kerk. Zonder hem zou Haarlem er een stuk minder fraai uitzien.

b2ap3 large Martin Busker geridderd

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie