Gebouw en omgeving

De werkgroep Gebouw en Omgeving wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed in Haarlem. Denk daarbij aan de architectuur van beeldbepalende gebouwen, van buurten en straten, industrieel erfgoed en waterstaatkundige werken (sluizen, gemalen, en molens), historische verbindingen in stad en landschap, monumentale bomenlanen, parken, begraafplaatsen, militair- en herdenkingserfgoed.

Uitgangspunt
Haarlem is een stad in ontwikkeling. De werkgroep richt zich op behoud in ontwikkeling. Daarbij wordt functiewisseling van het erfgoed niet uitgesloten. Vernieuwing en verandering horen bij de stad. Het gaat er om het gebouwde erfgoed zorgvuldig te behouden in een dynamische stad met groeiplannen binnen haar stadsgrenzen. Behoud van erfgoed draagt bij aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Het gebouwde erfgoed geeft identiteit aan onze stad.

Activiteiten
De werkgroep bevordert de kennis van en de bewustwording over het gebouwde erfgoed, informeert en adviseert het bestuur van de vereniging en werkt samen met andere partijen. Dat zijn eigenaren en gebruikers, ontwikkelaars, andere belangengroepen rond gebouwd erfgoed en niet in de laatste plaats de gemeente Haarlem. De werkgroep probeert enerzijds het gemeentelijke beleid te beïnvloeden en heeft anderzijds ook een waakhondfunctie. Zo nodig worden er zienswijzen ingediend.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met:

  • Meedenken over toetsingskaders van de gemeente (denk aan toetsingskader hoogbouw, verstedelijkingsstudie, bestemmingsplannen, gebiedsvisies, enz.)

  • Herbestemming van leegstaande en leegkomende monumentale gebouwen  (o.a. koepelgevangenis en kerken).

  • Behoud van erfgoed, ook buiten het beschermd stadsgezicht (denk aan wederopbouwarchitectuur).

Meer informatie:    Leden GenO     Fotoalbums

Archief Gebouw en Omgeving

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

Nominatie voor de publieksprijs Lieven de Key. Nu is ook de Nieuwe Gracht 96 in de selectie opgenomen.

Twee jaar heeft Ten Cate & Van der Wiele in nauwe samenwerking met de firma Van Zalingen en een reeks vooral Haarlemse onderaannemers gewerkt aan de restauratie van het statige pand aan de Nieuwe Gracht 96. Op de bouw werkten ook een aantal leerlingen mee via het leerlingstelsel. Het sterk verwaarloosde en uitgewoonde pand kent een bijzondere geschiedenis, want in het huis was eind 19de eeuw het eerste Haarlemse Diaconessenhuis ondergebracht, gesticht door de freule Teding van Berkhout.

Het pand werd eerst gestript en ontdaan van verlaagde plafonds, rotte balken, bitumen dakbedekkingen, latex verflagen en installaties. Historische materialen werden gekoesterd en/of hergebruikt. Van meet af aan werd gekozen om het huis zoveel mogelijk met duurzame energie te gaan bewonen; op het dak bevinden zich (onzichtbaar) zonnecollectoren en in de tuin een warmtepomp. De laatste voedt onder andere de vloerverwarming op de begane grond, waardoor ontsierende radiatoren ontbreken. Het midden 17de eeuwse stucplafond in de gang, met de drakenmoeder en haar zojuist geboren kinderen, werd met hulp van derden door Anne Marie ten Cate eigenhandig met scalpelmesjes vrij gelegd. Daarbij kwamen alle prachtige details weer tevoorschijn.

 

Het schilderwerk van de begane grond - behalve de keuken - is naar ieder tevredenheid uitgevoerd in Oer lijnolieverf, een pilotproject van Wijzonol. Ook de leerling mocht een proef opzetten.

 

 “Wij zijn trots op wat we bereikt hebben met de niet aflatende inzet van velen. Haarlem is weer een zorgvuldig gerestaureerd pand rijker. De nominatie voor de Lieven de Key penning is dan ook een grote eer en wij gaan voor een prijs! “ aldus de opdrachtgever en Van Zalingen.

Op dinsdagavond 24 november a.s. wordt in de Gravenzaal niet alleen de jurywinnaar bekend gemaakt, maar ook de winnaar van de publieksprijs.

 

 

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie