Tal van activiteiten, rondleidingen en lezingen voor jong en oud

Op zondag 16 juni organiseert Bureau Archeologie samen met het Archeologisch Museum Haarlem de Haarlemse Archeologiedag in de Bakenesserkerk, het kantoor van de Haarlemse archeologen. Deze dag staat volledig in het teken van archeologie en archeologisch onderzoek. Tussen 10.00-16.00 uur zijn er tal van activiteiten, rondleidingen en lezingen voor jong en oud.

Ooit zelf ook pijpenkopjes gevonden? Neem ze mee!
Op deze dag is de Stichting Historische Tabakspijpen te gast voor hun jaarlijkse ruil en determinatiedag. Zij geven twee lezingen en geven tekst en uitleg over het ontstaan van kleipijpen. Zoals wat de merktekentjes op de pijp betekenen en vertellen over de maker, herkomst en de ouderdom van de pijp.

Het Gilde Haarlem geeft een aantal rondwandelingen in de Bakenesserbuurt en vertelt meer over onder andere de pottenbakkerijen (en opgravingen ervan) rondom de Bakenesserkerk.

Mini expositie ‘archeologische vondsten van zolder. Deze kleine tentoonstelling laat een aantal vondsten (gedaan in Haarlem) zien die recentelijk zijn overgedragen aan Bureau Archeologie Haarlem. Heeft u ook op zolder of elders in huis nog archeologische vondsten liggen, ooit gevonden ergens in Haarlem en bent u benieuwd wat het is? Dan kunt u langskomen om de spullen te laten determineren.

Klik hier voor het programma