Hendrik van den Eijnde

Beeldhouwer, meubelontwerper, graficus en tekenaar

Hendrik van den Eijnde (Haarlem, 29 november 1869 – aldaar, 1 februari 1939) was een Nederlandse beeldhouwer, meubelontwerper, graficus en tekenaar. Lees meer op Wikipedia.

In 2019 heeft een werkgroep, bestaande uit leden van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en de Historische Vereniging Haerlem de tentoonstelling “Van den Eijnde: Herontdekt“ georganiseerd in het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Om het werk van Van den Eijnde te behouden, te bestuderen, te inventariseren, toegankelijk te maken, meer bekendheid te geven en de nagedachtenis levend te houden is door deze werkgroep de “Vrienden van den Eijnde“ opgericht. De leden zijn Michel Bakker, Gerard Moolenaars en Remmert Pels. Daan Kerkvliet is lid geweest tot oktober 2021.
“Vrienden van den Eijnde“ is bereikbaar via havandeneijnde@gmail.com

Bezoek ook de website van Hans Krol -Librariana - en kijk bij Beeldhouwer H.A.van den Eijnde (1869-1939) Geboekstaafd en in Haarlem en Heemstede ’HERONTDEKT’ in 2019.

Opbouw tentoonstelling over H.A. van den Eijnde

 

Het heeft nog geen week geduurd of de werkgroep VDEijnde kreeg te horen bij monde van Wim Heij, voorzitter van het Hildo Kropmuseum te Steenwijk, dat hij een punteerapparaat in bruikleen wilde geven voor de tentoonstelling over H.A. van den Eijnde. Dit museum heeft als een van de doelstellingen hun bezit ook buiten de eigen museale muren tentoon te stellen onder redelijk voorwaarden o.a. m.b.t. de te verzekeren waarde en vervoer en in het geval van het punteerapparaat zonder financiële vergoeding. De werkgroep kan, nadat beide partijen de bruikleenovereenkomst hebben getekend het apparaat, uitgevoerd in koper, een plaats geven op de tentoonstelling.

Welke weg is gevolgd? Aga Rijnboutt, deskundige op het gebied van restauratie en onderhoud van bouwbeeldhouwwerken en lid van de werkgroep Gebouw en Omgeving heeft op een vraag uit de werkgroep VDEijnde, of zij iemand wist die in het bezit was van een punteerapparaat, gebeld met een van haar werkrelaties, Wim Heij. Deze kon binnen enkele dagen, na overleg in zijn bestuur de toezegging doen het apparaat uit te lenen. Het museum onttrekt het apparaat dan voor twee maanden uit de permanente opstelling.

De uitvinding van het punteerapparaat wordt toegeschreven aan zowel de Franse beeldhouwer Nicolas Marie Gatteaux (1751-1832) als aan de Engelse beeldhouwer John Bacon (1740-1799). Nog ten tijde van VDEijnde – en van Hildo Krop – werd een dergelijk apparaat veelvuldig gebruikt om een gipsen model te vergoten in steen. Op de komende tentoonstelling is een foto te zien waarop deze methode werd toegepast bij de verwezenlijking van het Van Heutsz Monument in Djakarta.

Een volgende stap voor de werkgroep is om na te gaan of het mogelijk is om de werking van het apparaat op een van tevoren bepaald dagdeel te demonstreren, wellicht een keer in de eigen accommodaties van de organiserende historische verenigingen.

Has Kuijpers

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie