Jonge Muggen

De werkgroep Jonge Muggen

is opgericht om jonge Haarlemmers te laten kennismaken met de rijke geschiedenis van Haarlem.
Om ze te laten beseffen dat de stad waarin zij wonen, naar school gaan en zich vermaken, een stad is waar de geschiedenis letterlijk op straat ligt. Er zijn veel verhalen te vertellen. De leden van de werkgroep staan er stuk voor stuk borg voor, dat zij die verhalen op een boeiende manier kunnen overbrengen.

We ontwikkelen verschillende activiteiten in en rond De Hoofdwacht voor de jeugd.

Voor scholen zijn er speciale programma’s ontwikkeld in samenwerking met Stichting Erfgoed Educatie Haarlem.  
Op verzoek kunnen we programma’s op maat maken.

Jonge muggen bestaat uit:

Ingrid Bartels, Angele Ferron, Helma en Johan Groeneveld, Annelies Homburg,  
Andrea Roosen, Emmy Stover, Corrie Versteeg-Moorlag en Aad Zeilstra

Contact

Werkgroep Jonge Muggen
Contactpersoon: Andrea Roosen

De werkgroep Jonge Muggen heeft, in aansluiting op de tentoonstelling in de Hoofdwacht en het Coornhertjaar, een zgn. WebQuest ontwikkeld. Deze is op 31 augustus 2018 feestelijk en officieel geopend door Jur Botter, wethouder van (o.a.) Onderwijs en Jeugd.

Door het filmpje te starten klonk de stem van Dirck Volckerstzoon Coornhert door de ruimten van de Hoofdwacht; hij vroeg zich al overpeinzend af of er na 500 jaar nog wel over hem geschreven zou worden. Leerlingen van het voortgezet onderwijs, voor wie deze WebQuest bedoeld is, daagt hij uit om hem goed te leren kennen en via de opgedane kennis een krantenpagina te produceren.

De WebQuest met deze opdracht is kant en klaar beschikbaar. Dus inclusief bronnenmateriaal, aanwijzingen voor de leerkracht en  15 korte filmpjes met de personen uit zijn directe omgeving: zijn moeder, zijn vrouw, Willem van Oranje, Alva en vele anderen. Het is bedoeld als aanvulling op de lessen geschiedenis, maatschappijleer, Nederlands en vakoverstijgende projecten.  

Wilt u ook eens horen hoe dit klinkt? Klik hier en veel plezier!

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie