Geveltekens

De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) heeft aandacht voor de Haarlemse geveltekens in het algemeen.

De stichting zet zich in voor:
  • Het inventariseren en documenteren van de geveltekens die zich binnen de gemeente  Haarlem bevinden

  • Alle soorten van geveltekens, dus niet alleen gevelstenen, maar ook gevelreclames,   -ornamenten, -decoraties etc.

  • Het opsporen van verdwenen gevelstenen

  • Het adviseren over de restauratie van aanwezige gevelstenen of nieuw aan te brengen gevelstenen

  • Het stimuleren van het ontwerpen en maken van nieuwe gevelstenen en andere geveltekens

  • Het zoeken naar subsidies, sponsoring en donaties. Het gaat om het behoud van een deel van ons cultureel erfgoed

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem

Martin van Bleek, voorzitter
Martin Busker, projectleider/vicevoorzitter
Martin Scheringa, secretaris
Jos de Bruijn, penningmeester
Ton Apon, onderzoeker gevelopschriften
Peter van Graafeiland, adviseur

Contact:

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
Bezoekadres:
Grote Markt 17
Postbus 1105
2001 BC HAARLEM
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bankrekeningnummer van de SGVH is  NL18 INGB 0008 2667 15  t.n.v. SGVH te Haarlem. Het Kamer van Koophandel nummer is 41226915. De Historische Vereniging Haerlem voldoet aan de ANBI status: donaties aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar. Donaties voor SGVH komen op een goede plaats terecht.

Meer informatie: Fotoalbums     Archief

 In de periode 1968-1986 was Hans 't Mannetje de drijvende kracht achter het restauratieatelier op Uilenburg, waar hij talrijke jonge mensen heeft opgeleid in het stijlzuiver ambachtelijk restaureren van gebeeldhouwde bouwfragmenten

 

Daarnaast ontwikkelde hij een eigen emblematiek van woordspelingen en verwijzingen in nieuwe gevelstenen als een tak van hedendaagse beeldhouwkunst. Hij hakte ruim 200 stenen, die in heel Nederland, maar vooral in Amsterdam, te zien zijn (zie Gevelstenen van Hans 't Mannetje). Een steen is bij hem nooit 'een plaatje met een reliëfje', schreef Jos Otten, maar echte sculptuur ingedikt tot het bas-reliëf van de gevelsteen. Even kenmerkend zijn de meerdere betekenislagen en de bijzondere voorwerpen waarmee ze worden verbeeld. Zo is er ook een gevelsteen waarop Geurt Brinkgreve prijkt (zie Restauro: ik herstel). Ook heeft hij het monument gemaakt op de Sint Antoniessluis - de schildpad op de zuil - het gedenkteken dat de strijd in de Nieuwmarktbuurt memoreert.

Hans 't Mannetje hakte in 1976 de nieuwe geveltop van Raamgracht 17 op basis van een prent van Fouquet.

Toen het restauratieatelier in 1986 werd opgeheven verliet hij teleurgesteld Amsterdam. De rest van zijn leven heeft hij veel gevelstenen gemaakt die in heel Nederland zijn geplaatst. Hij heeft dit oude ambacht nieuw leven ingeblazen en is vooral bekend door zijn gevelstenen.

In 2001 kreeg hij voor zijn bijdrage aan het Amsterdamse stadsgezicht de Stadsbeeldprijs uitgereikt. Deze prijs was ingesteld door de Stichting Heijmeijer van Heemstede, als hulde aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de instandhouding, verfraaiing of bestudering van het historische stadsbeeld. Hans 't Mannetje heeft vooral veel betekend voor de handwerkberoepen benodigd bij het herstel van monumenten en heeft daarmee niet alleen direct maar ook indirect veel bijgedragen in de instandhouding van de Amsterdamse binnenstad. De VVAB is hem veel dank verschuldigd.

[YouTube-filmpje] (over Hans 't Mannetje)

 

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie