Geen prijs, wel belangstelling

De reden dit keer geen prijsuitreiking te organiseren, ligt in het feit er aanvankelijk slechts twee werkstukken op havo- en twee op vwo-niveau (later kwam er nog een derde voor het vwo) binnenkwamen en dat voor een eerlijke wedstrijd toch meer vergelijkingsmateriaal nodig is. Vijf jaar geleden werd gestart met deze wedstrijd, maar de prijzen leden onder steeds geringere belangstelling. In Haarlem hebben de tien scholen van voortgezet onderwijs samen achttien vwo- en havo-afdelingen die elk jaar eindexamenkandidaten afleveren die een profielwerkstuk moeten maken. Natuurlijk werpt niet elke leerling zich op een historisch onderwerp, maar in principe zouden we meer werkstukken kunnen verwachten dan de aantallen die jaarlijks bij ons binnen kwamen: meer dan zes hebben we nooit mogen ontvangen.

De inzendingen van 2016
Voor het eerst was er een werkstuk van het NOVA-College bij. Sacha Wildschut deed onderzoek naar haar eigen genealogie. Haar verslag is te lezen als een handleiding voor ieder die ook genealogisch onderzoek wil doen; ze schroomt zelfs niet om te vertellen in welke valkuilen ze is getuimeld en ze doet aanbevelingen zulks te voorkomen. 
Ardjano Mark van het Stedelijk Gymnasium verdiepte zich in de reactie van de grote mogendheden en van Nederland op de Italiaans-Ethiopische Oorlog van 1935-'36. Zijn werk is consistent opgebouwd, zijn conclusies getuigen van oorspronkelijkheid. 
Diede Bouwmans en Anouk van der Heijde van het Mendel College onderzochten de oorzaken van de verschillen tussen Oost- en West-Duitsland. Hoewel de vragen die zij zich stelden zeer systematisch zijn doorgewerkt, hebben zij zich wel wat te veel Duitse geschiedenis op de hals gehaald. 
Eefje Witvliet van het Coornhert Lyceum bestudeerde de studentenrevoltes in Frankrijk, Duitsland en Nederland in de jaren '60 van de vorige eeuw. Haar eindconclusie dat deze revoltes hebben geleid tot de emancipatie van de jeugd is ontegenzeglijk waar, maar dat ook andere factoren daaraan hebben bijgedragen, zoals bijvoorbeeld de stijging van de welvaart, werd een beetje gemist.
Het feit dat hun grootouders veel hebben meegemaakt tijdens de bezetting, was voor Emma en Thijs Algie van Lyceum Sancta Maria aanleiding de gedwongen segregatie in de Tweede Wereldoorlog te bestuderen. Over het geheel genomen vond de jury dit een met passie geschreven  leerzaam werkstuk. Alles bij elkaar genomen hebben de leerlingen hun moed laten blijken zich met geschiedenis bezig te houden.

De jury, bestaande uit Marlies Quaedvlieg, Freek van Schie en Marion Schut heeft alle werkstukken zorgvuldig gelezen en besproken en de leerlingen tijdens de bijeenkomst op 10 mei haar bevindingen verteld. De Vereniging was blij met het enthousiasme waarmee de makers van de profielwerkstukken de diverse geschiedkundige onderwerpen hebben aangepakt en beloonde hen met een boekenbon, een jaar gratis lidmaatschap en twee Jaarboeken van de Vereniging. 

Partir c'est mourir un peu
De werkgroep Jonge Muggen heeft vijf jaar lang met veel inzet getracht door middel van de Grote Haerlem Mug-prijzen de belangstelling van de middelbare schooljeugd voor geschiedenis te stimuleren. Maar na alle vergeefse pogingen meer werkstukken binnen te krijgen, heeft het Bestuur op advies van de PWS-werkgroep van de Jonge Muggen besloten dat deze editie de laatste is geweest. Onze dank gaat niet alleen uit naar de huidige jury, maar ook naar Anja van Zalinge en Piet de Rooij die zich in de eerste twee jaar over de beoordelingen hebben gebogen.

Marjorie Vroom.

VMBO leerlingen naar Teylers Museum en Huis ter Kl...
De basilisken slaan toe!

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://haerlem.nl/