De Hoofdwacht

Van stadhuis van Haarlem tot zetel van Haerlem

De Hoofdwacht, Grote Markt 17 is een van de oudste en meest interessante monumenten van Haarlem en vermoedelijk het oudste stenen huis van de stad. Haarlem kreeg in 1245 stadsrechten en dit pand dateert in aanleg uit dezelfde tijd. Het is vermoedelijk gebouwd als woonhuis van een van de topadviseurs van de graaf. Er zijn aanwijzingen dat dit huis in de dertiende en veertiende eeuw ook gebruikt is als stadhuis. In de praktijk zal dit betekend hebben dat het stadsbestuur hier af en toe in vergadering bijeenkwam. Dat duurde tot 1370, toen het huidige stadhuis werd opgeleverd. Het pand werd daarna lang bewoond door verschillende belangrijke Haarlemse families. Het onderhuis werd vaak als winkel verhuurd. Rond 1560 had de humanist Coornhert hier een drukkerij, samen met burgemeester Jan van Zuren, wiens familie zo’n 125 jaar eigenaar van dit monumentale pand is geweest.

De huidige gevel dateert uit 1641.

In 1755 kocht de stad dit huis voor de schutterij. Hier kwam het hoofdwachtlokaal van de schutters, die ’s avonds en ’s nachts voor orde en veiligheid in de stad zorgden. Vanuit deze Hoofdwacht liepen zij hun rondes. Op de benedenverdieping was het wachtlokaal, op de eerste verdieping waren houten cachotten waarin ordeverstoorders konden worden opgesloten.

Sinds 1919 is De Hoofdwacht de zetel van de in 1901 opgerichte Historische Vereniging Haerlem. De gemeente is overigens nog steeds eigenaar. De Hoofdwacht, een rijksmonument, is in 1995, mede ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad gerestaureerd. De Hoofdwacht is een prachtig en waardig ‘clubgebouw’ van de Vereniging Haerlem, een van de oudste historische verenigingen van ons land.

Bijgaand artikel van Heemschut beschrijft de restauratie van De Hoofdwacht (1994/1995), waarin ook het bouwhistorisch onderzoek is uitgewerkt.

Klik hier om foto's van De Hoofdwacht te zien.

De Hoofdwacht wordt opengehouden door onze gastvrouwen en -heren. Lees verder

U gaat vast af en toe naar een museum, tentoonstelling of andere evenement. 

 

U gaat vast af en toe naar een museum, tentoonstelling of andere evenement. En hebt u er wel eens aan gedacht hoe het zou zijn om het een keer van een andere kant te bekijken? Welnu, dat kan heel goed bij uw eigen Historische Vereniging. Als trouw lid bezoekt u natuurlijk onze tentoonstellingen of lezingen en dan weet u dat u al aan de deur hartelijk welkom wordt geheten door één van uw medeleden. Wij zijn op zoek naar nieuwe gastvrouwen en –heren en dat biedt u de behalve een leuke tijdsbesteding een kans in onze keuken te kijken.

Wat u misschien niet precies weet, is dat onze Hoofdwacht niet alleen leden ontvangt maar sinds jaar en dag tijdens het seizoen in de weekenden jaarlijks duizenden belangstellenden en toeristen uit binnen- en buitenland trekt. De kleine schaal van ons verenigingsgebouw brengt mee dat het eenvoudig is om contact te leggen met de bezoekers en informatie te geven over De Hoofdwacht, de tentoonstelling en de doelstellingen van de vereniging. U verkoopt artikelen uit onze winkel en u werft zoveel mogelijk nieuwe leden.

Over en weer worden de contacten met het publiek zeer gewaardeerd, zoals u hebt kunnen lezen in de interviews met enkele gastvrouwen die in het afgelopen jaar in onze Nieuwsbrieven op de website hebben gestaan.

Indien u onze uitnodiging om mee te doen aanneemt, gaan wij u inroosteren om enkele middagen per seizoen samen met anderen De Hoofdwacht te bemensen. De Hoofdwacht is van eind april tot eind september op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur geopend. Verder zijn er incidentele openstellingen zoals tijdens de Open Monumentendagen, de Kunstlijn en de kerstmarkt. Ook wordt u gevraagd af en toe reserve te zijn.

Interesse om mee te doen?
Neem contact op met coördinator Piet Bonfrer, te bereiken per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon (023 5258863).

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie