HVH Facebook

Activiteiten

Veel activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Kijk in deze agenda of ga naar ons evenementen-overzicht.

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Datum : zaterdag 13 juli 2024
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Podcast 't Sant erover

Over de uitreiking van het Haerlem Jaarboek, de Algemene Ledenvergadering van 29 juni j.l. en meer

Sinds de vorige editie van ons Haerlem Nieuws is er weer veel gebeurd.

Ons Jaarboek 2021 is in een bijzondere bijeenkomst met Eric van Muiswinkel gepresenteerd in het clubhuis van Rood en Wit. Helaas was het vanwege de beperkte ruimte slechts voor een beperkt aantal leden toegankelijk. Volgend jaar zal de presentatie van het Jaarboek 2022 weer voor alle leden toegankelijk zijn. De gedeeltelijk vernieuwde redactie heeft een dik en lezenswaardig jaarboek afgeleverd. Dank aan alle leden van de redactie en uiteraard alle schrijvers voor hun inspanningen in deze.

Op 29 juni hebben wij voor het eerst sinds 3 jaar onze eerste live ALV kunnen houden en wel in de Waalse Kerk. In het terugblikken op de eerdere jaren was het goed om te constateren dat wij als Historische Vereniging Haerlem het niet slecht gedaan hebben met onze activiteiten in de coronajaren. Met gebruikmaking van digitale technieken en de nodige creativiteit hebben wij als Vereniging toch de nodige activiteiten kunnen houden. Dank voor de inzet van alle betrokkenen.
Naast de gebruikelijke agendapunten was het ook mogelijk iets over de restauratie van de kerk te horen en rond te kijken. Er komt nog een aparte lezing over de restauratie van de kerk door de restauratiearchitect, waarbij het gebouw on zijn leiding ook bezocht kan worden. In deze vergadering hebben we ook afscheid genomen van Boudewijn van Os als bestuurslid en voorzitter van de Historische Werkgroep. Gelukkig blijft hij onze Vereniging nog een tijdje bijstaan in IT-zaken, tot een opvolger voor deze taak is gevonden. Dank aan Boudewijn voor alles wat hij voor de Vereniging heeft gedaan en nog doet!
Ook Lieuwe Zoodsma nam afscheid van het bestuur vanwege zijn pensionering als directeur van het Noord-Hollands Archief, maar dan als adviseur. Lieuwe is 27 jaar verbonden geweest aan het bestuur van onze Vereniging en is onder meer verantwoordelijk geweest voor onze collectie.
Het bestuur heeft daarom Lieuwe benoemd tot Lid van Verdienste. In zijn dankwoord heeft Lieuwe teruggeblikt op zijn periode als bestuurslid en later als adviseur van de Vereniging.
In deze vergadering zouden wij ook afscheid hebben zullen nemen van Marjorie Vroom na een bestuurslidmaatschap van 16 jaar. Zoals jullie weten, heeft dit niet zo mogen zijn en is zij eerder dit jaar plotseling overleden. Het bestuur heeft vanwege haar grote verdiensten voor de Vereniging haar daarom postuum benoemd tot Lid van Verdienste.
Het was ook fijn dat de ALV twee nieuwe bestuursleden heeft kunnen benoemen, en wel Machteld Tilanus als tweede secretaris en Patrick Vlegels als bestuurslid. Machteld is welbekend als bibliothecaris van onze Vereniging. Patrick is historicus en werkzaam bij het Noord-Hollands Archief. Het is fijn dat het bestuur weer enigszins op sterkte komt met deze twee benoemingen.
Patrick heeft zich in de ALV even voorgesteld, maar het lijkt mij goed dat hij zich in het Haerlem Nieuws van na de vakantie even voorstelt.
Zelf ben ik na een eerste periode van 4 jaar herbenoemd als uw voorzitter. Dank voor het in mij het gestelde vertrouwen. Wij gaan een interessante periode met nieuwe ontwikkelingen tegemoet en ik kijk ernaar uit om samen met het bestuur en onze leden daar de komende bestuursperiode vorm aan te geven.
De avond werd afgesloten met een overzicht van de activiteiten voor de komende periode, gevolgd door een hapje en een drankje.

Op woensdagavond 13 juli is in De Hoofdwacht deel 22 van de Haerlem Reeks gepresenteerd. Dit is het tweede deel van historicus Maarten Müller over de wijze waarop de criminaliteit in Haarlem zich ontwikkelde in de periode 1673-1811. En hoe de stedelijke overheid daartegen optrad. Het is een vervolg op een eerdere uitgave (Haerlem Reeks deel 19), waarin misdaad en straf in Haarlem in het tijdvak 1245-1615 systematisch in kaart zijn gebracht. Het merendeel van de bronnen die Müller heeft bestudeerd, bevindt zich in het Noord-Hollands Archief: het zogeheten Oud-Rechterlijk Archief met daarin onder andere de ‘rollen’ waarin de aanklachten staan vermeld alsmede de uitgesproken vonnissen. Zowel in de misdaadpleging als in de bestraffing hiervan ziet Müller een ontwikkeling in de richting van ‘beschaafd stedelijk gedrag’.
In zijn lezing gaf Maarten uitleg over de totstandkoming van dit boekwerk. Een veertigtal leden had de warmte getrotseerd om aanwezig te zijn en zij werden niet teleurgesteld. Tijdens de lezing was er ook ruimte voor een levendige discussie. Het boek, normaal € 15.- in de boekwinkel, was die avond voor de speciale prijs van € 10.- gesigneerd te koop. Veel leden maakten daar gebruik van.

Na de vakantie staan er weer de nodige activiteiten op het programma, maar daarover elders meer informatie of op onze website.
De tentoonstelling over Kenau is nog te zien tot en met de Open Monumentendagen in september, wanneer ons gebouw zoals gebruikelijk weer geopend zal zijn.
Mocht u belangstelling hebben om u als vrijwilliger en/of gastvrouw/-heer in te zetten voor onze Vereniging, neem dan contact op met Piet Bonfrer of Alex Leuverink. Een inzet op projectbasis of incidenteel is zeker ook bespreekbaar!

Hopelijk blijven de komende periode de coronabesmettingen binnen de perken, zodat wij onze activiteiten live kunnen houden. Zo niet, dan hebben wij nu veel ervaring met het in de lucht houden van onze activiteiten in digitale vorm.

Een goede zomer gewenst en blijf gezond!

Hartelijke groet,

Martin van Bleek,
voorzitter

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie