profielen bestuursleden

PEOPL003

Het bestuur, eigenlijk alleen maar aangeduid met de naam 'Algemeen Bestuur' vergadert eens in de 6 weken. Zij stellen zich aan u voor..

Lees Meer
  493 Hits
  0 reacties
493 Hits
0 reacties

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten De vereniging is opgericht op 2 november 1901; die oprichtingsdatum is nog eens herbevestigd in de statuten , het laatst algeheel gewijzigd bij akte opgemaakt op 29 september 2014 door Mr. Edzo Hommo Huisman, notaris te Heemstede. Gedetailleerde bepalingen over het reilen en zeilen van de vereniging zijn vastgelegd in het  Huishoudeli...
Lees Meer
  225 Hits
  0 reacties
225 Hits
0 reacties

Algemene Ledenvergaderingen

Seinwezen

 De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursgremium van de vereniging. Omdat de ALV slechts eenmaal per jaar bijeenkomt, heeft ze haar bestuurlijke bevoegdheden gedelegeerd naar het Bestuur, meestal aangeduid als het Algemeen Bestuur. Lees het vervolg om een indruk te krijgen wat zich zoal op een vergadering afspeelt.

Lees Meer
  602 Hits
  0 reacties
602 Hits
0 reacties

Uit de bestuursvergaderingen

Via deze blog houdt het bestuur u op de hoogte van haar de belangrijkste zaken die in de bestuursvergaderingen worden besproken.

Lees Meer
  345 Hits
  0 reacties
345 Hits
0 reacties

ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. De Historische Vereniging Haerlem is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Lees Meer
  284 Hits
  0 reacties
284 Hits
0 reacties

Schenken is gunstig

DOLLR013
ANBI voordelen voor schenker en vereniging De Historische Vereniging Haerlem is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt. Hiermee is het voor donateurs aantrekkelijk om de vereniging financieel te steunen. Er is geen schenkingsrecht verschuldigd en schenkingen zijn aftr...
Lees Meer
  226 Hits
  0 reacties
226 Hits
0 reacties