Het bestuur

De leden van het bestuur worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van het zittende bestuur. Bij de meeste leden is het bestuur bekend als het Algemeen Bestuur. Voortaan spreken wij van Algemeen Bestuur. 

Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen. Daarom heeft het Algemeen Bestuur de uitvoering van zaken die geen uitstel velen en minder ingrijpende zaken gedelegeerd naar het Dagelijks Bestuur. Deze bestaat uit de Voorzitter, Vice-voorzitter, Penningmeester en Secretaris.

Meer over de statuten, reglementen, maatregelen en vergaderverslagen vindt u door op de volgende tegels te klikken.

De Vereniging
Profielen bestuursleden
De Vereniging
Jaarverslagen
De Vereniging
Vergaderverslagen
De Vereniging
Statuten en Huishoudelijk Reglement
De Vereniging
Algemene Ledenvergaderingen
De Vereniging
ANBI-status
De Vereniging
Schenkingen