Uit De Hoofdwacht april

Uit-De-Hoofdwacht

​vanuit het bestuur

Lees Meer
  98 Hits
98 Hits

Uit De Hoofdwacht

​Het Algemeen Bestuur is maandagavond 20 januari weer bijeen geweest voor haar periodieke vergadering. En zoals einde vorig jaar beloofd, maken we er een gewoonte van u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte te stellen.

Lees Meer
  204 Hits
204 Hits

Uit De Hoofdwacht

hoofdwacht

Vergadering algemeen bestuur 9 december 2019

Lees Meer
  267 Hits
267 Hits

profielen bestuursleden

PEOPL003

Het bestuur, eigenlijk alleen maar aangeduid met de naam 'Algemeen Bestuur' vergadert eens in de 6 weken. Zij stellen zich aan u voor..

Lees Meer
  863 Hits
863 Hits

Statuten en Huishoudelijk Reglement

StatutenDe vereniging is opgericht op 2 november 1901; die oprichtingsdatum is nog eens herbevestigd in de statuten, het laatst algeheel gewijzigd bij akte opgemaakt op 29 september 2014 door Mr. Edzo Hommo Huisman, notaris te Heemstede.Gedetailleerde bepalingen over het reilen en zeilen van de vereniging zijn vastgelegd in het Huishoudelijk R...
Lees Meer
  399 Hits
399 Hits

Algemene Ledenvergaderingen

Seinwezen

 De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursgremium van de vereniging. Omdat de ALV slechts eenmaal per jaar bijeenkomt, heeft ze haar bestuurlijke bevoegdheden gedelegeerd naar het Bestuur, meestal aangeduid als het Algemeen Bestuur. Lees het vervolg om een indruk te krijgen wat zich zoal op een vergadering afspeelt.

Lees Meer
  868 Hits
868 Hits

Uit de bestuursvergaderingen

Via deze blog houdt het bestuur u op de hoogte van haar de belangrijkste zaken die in de bestuursvergaderingen worden besproken.

Lees Meer
  538 Hits
538 Hits

ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. De Historische Vereniging Haerlem is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Lees Meer
  487 Hits
487 Hits

Schenken is gunstig

DOLLR013
ANBI voordelen voor schenker en verenigingDe Historische Vereniging Haerlem is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt. Hiermee is het voor donateurs aantrekkelijk om de vereniging financieel te steunen. Er is geen schenkingsrecht verschuldigd en schenkingen zijn aftre...
Lees Meer
  417 Hits
417 Hits