Jaarverslag HVH 2019

2020-06-30-14.25.27

Financiële rapportage Historische Vereniging Haerlem

Lees Meer
  77 Hits
77 Hits

Uit De Hoofdwacht

Uit-De-Hoofdwacht

U raakt er aan gewend. Het bericht van het bestuur na afloop van de Algemene Bestuursvergadering.

Lees Meer
  142 Hits
142 Hits

Beleidsplan

Het beleidsplan 2018-2022 van de Historische Vereniging Haerlem is hier te vinden.

Lees Meer
  99 Hits
99 Hits

Uit De Hoofdwacht

De Hoofdwacht

Communicatieplan digitaal aangeboden 

Lees Meer
  161 Hits
161 Hits

Uit De Hoofdwacht april 2020

Uit-De-Hoofdwacht

De maatregelen van het kabinet om het coronavirus het hoofd te bieden, hebben inmiddels het hele maatschappelijke leven, en dus ook onze vereniging, nagenoeg tot stilstand gebracht. Voor het bestuur dus alle reden om een extra bestuursvergadering in te lassen en te bespreken hoe met deze uitzonderlijke situatie om te gaan.

Lees Meer
  363 Hits
363 Hits

Uit De Hoofdwacht maart 2020

​Op 2 maart j.l. was het Algemeen Bestuur bijeen in De Hoofdwacht voor de 6-wekelijkse bestuursvergadering. Er is ook deze keer een veelvoud aan onderwerpen besproken: Van het aanvullen van de thee- en koffievoorraad tot de mores hoe we met elkaar in de vereniging om willen gaan en alles daartussen. Nu een terugblik op de belangrijkste drie gespreksonderwerpen.​

Lees Meer
  128 Hits
128 Hits

Uit De Hoofdwacht februari 2020

​Het Algemeen Bestuur is maandagavond 20 januari weer bijeen geweest voor haar periodieke vergadering. En zoals einde vorig jaar beloofd, maken we er een gewoonte van u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte te stellen.

Lees Meer
  325 Hits
325 Hits

Uit De Hoofdwacht december 2020

hoofdwacht

​Na enige maanden radiostilte pakken we als bestuur weer de gewoonte op om na de algemene bestuursvergadering u als leden mee te nemen in de koers die we als bestuur, mede namens u, varen.

Lees Meer
  379 Hits
379 Hits

profielen bestuursleden

PEOPL003

Het bestuur, eigenlijk alleen maar aangeduid met de naam 'Algemeen Bestuur' vergadert eens in de 6 weken. Zij stellen zich aan u voor..

Lees Meer
  1057 Hits
1057 Hits

Statuten en Huishoudelijk Reglement

StatutenDe vereniging is opgericht op 2 november 1901; die oprichtingsdatum is nog eens herbevestigd in de statuten, het laatst algeheel gewijzigd bij akte opgemaakt op 29 september 2014 door Mr. Edzo Hommo Huisman, notaris te Heemstede.Gedetailleerde bepalingen over het reilen en zeilen van de vereniging zijn vastgelegd in het Huishoudelijk R...
Lees Meer
  502 Hits
502 Hits

Algemene Ledenvergaderingen

Seinwezen

 De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursgremium van de vereniging. Omdat de ALV slechts eenmaal per jaar bijeenkomt, heeft ze haar bestuurlijke bevoegdheden gedelegeerd naar het Bestuur, meestal aangeduid als het Algemeen Bestuur. Lees het vervolg om een indruk te krijgen wat zich zoal op een vergadering afspeelt.

Lees Meer
  1037 Hits
1037 Hits

Uit de bestuursvergaderingen

Via deze blog houdt het bestuur u op de hoogte van haar de belangrijkste zaken die in de bestuursvergaderingen worden besproken.

Lees Meer
  706 Hits
706 Hits

ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. De Historische Vereniging Haerlem is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Lees Meer
  623 Hits
623 Hits

Schenken is gunstig

DOLLR013
ANBI voordelen voor schenker en verenigingDe Historische Vereniging Haerlem is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt. Hiermee is het voor donateurs aantrekkelijk om de vereniging financieel te steunen. Er is geen schenkingsrecht verschuldigd en schenkingen zijn aftre...
Lees Meer
  575 Hits
575 Hits