Haarlem is een stad vol historie. Ook onder onze voeten is deze historie te vinden. Archeologische resten zijn de tastbare overblijfselen van het vroegere, alledaagse leven in Haarlem. In de tentoonstelling ‘Haarlemmerhout, alledaagse voorwerpen uit Haarlemse bodem’ gaat alle aandacht uit naar een bijzondere vondstcategorie: hout.

In Haarlem zijn door de jaren heen honderden voorwerpen van hout opgegraven, onderzocht, geconserveerd en bewaard. Voor deze tentoonstelling in het Archeologisch Museum komt een selectie van de Haarlemse houtcollectie de veilige omgeving van het depot uit. Het zijn alledaagse én bijzondere voorwerpen zoals kommen, bezems, een schaats, een klapspaan en een middeleeuwse schep. Allemaal voorwerpen die ooit gebruikt zijn in het dagelijks leven en uiteindelijk in de bodem zijn achtergebleven. Hout is een kwetsbaar materiaal en het is des te bijzonderder dat het zo goed bewaard is gebleven in onze bodem.

Lees verder