Geschiedenis van de Historische Werkgroep

Een korte historie van de Historische Werkgroep Vereniging Haerlem

De Werkgroep is in 1973 gestart als activiteitengroep voor jeugdleden en/of kinderen van leden, die zich voornamelijk bezighield met archeologie. Op plaatsen waar door brand of sloop bouwputten ontstonden, vooral in het hart van de stad, werd gegraven, gezeefd en gezameld. De vondsten zijn nog steeds in ons bezit. Zij hebben een plaats gekregen in de vitrine op de begane grond in De Hoofdwacht; sommige zijn heel kostbaar.

Maar al vrij snel na dit gretige begin bleek de jonge club andere archeologen in de wielen te rijden. Bovendien was een leeftijdgrens moeilijk te stellen - wie enthousiast was, kon meedoen. Deze twee gegevens waren de reden dat al na enkele maanden zowel de focus op de jeugd als die op de archeologie werd losgelaten. De Werkgroep richtte zich vanaf eind 1974 in toenemende mate op archiefstudie en onderzoek van geschreven bronnen. De eerste publicatie verscheen in 1976.

In de loop der jaren heeft de Werkgroep meer dan 100 publicaties het licht doen zien. Lijvige boekwerken, artikelen in het Jaarboek of in andere historische tijdschriften, jubileumuitgaven. Alleen, met enkelen, of samen met - nagenoeg - de hele Werkgroep. Niet elk onderwerp dat bij de kop werd gepakt leidde automatisch tot een publicatie, maar het merendeel wel. Voor een volledig overzicht van de diversiteit van onderwerpen: Klik op de publicatielijst.

De Werkgroep heeft in haar relatief korte bestaan de nodige ups en downs gehad. In laagtij perioden was het ledental op de vingers van twee handen te tellen - en dan was er nog ruimte over voor nieuwelingen! Soms besloeg de ledenlijst bijna 40 namen - maar lang niet iedereen was even actief. Ook was de een vaardiger met de pen dan de ander. Maar in alle jaren van het bestaan van de Werkgroep bleken juist de 'waterdragers', zij die binnen een deelonderzoek kleine beetjes kennis aandroegen, tips en commentaar aanleverden, kopie├źn maakten en koffie zetten en alle dingen deden die zo noodzakelijk voor de voortgang zijn, zo onontbeerlijk. Juist die doorgaans zo bescheiden steunpilaren houden het dak omhoog.

Door de langdurige en goede contacten met oa de Archiefdienst voor Kennemerland en het Rijksarchief, (nu samen het NHA ofwel het Noord-Hollands Archief), heeft de Werkgroep gemakkelijk toegang tot actuele historische onderwerpen en/of interessant nieuw bronnenmateriaal. Ook is er steeds de mogelijkheid om via deze archiefdiensten cursussen te volgen. Bijvoorbeeld in het lezen van oud schrift, in het ontcijferen en analyseren van teksten uit vroegere tijden.

Behalve deze voordelen, blijkt het delen van een interessegebied ook veel gezelligheid op te leveren. Bij een beker koffie of thee elkaars vondsten waarderen en elkaars vraagstukken helpen oplossen - dat schept een band. Ook wie na lange jaren van meedoen naar een andere hobby overstappen, blijven geïnteresseerd in het wel en wee van de Werkgroep, en bereid om mee te denken en advies te geven. Het is een heel bijzonder clubje.