Thumbnail Annelies Homburg 1Het Jaarboek gaf jaren geleden de doorslag. Annelies Homburg en haar echtgenoot besloten vanwege de inhoud lid te worden van de Historische Vereniging Haerlem. Annelies had gewerkt als redacteur en auteur voor het striptijdschrift Sjors, het tijdschrift dat later opging in Eppo. Ook was zij docent Nederlands op het Novacollege.

Een oproep van Marjorie Vroom om de werkgroep Jeugd, de Jonge Muggen, te versterken was een eerste stap om zich aan te melden als vrijwilligster voor de vereniging. Het vrijwilligerswerk is inmiddels aardig toegenomen. Annelies heeft ook zitting in de stuurgroep van het Historisch Café dat de bijeenkomsten programmeert. Mocht u nog een keer deelnemen aan een excursie in huize Welgelegen, het provinciehuis aan de Paviljoenslaan, dan loopt u gerede kans om haar daar tegen het lijf te lopen als rondleider. Verder is zij vrijwilligster bij de Nieuwe Bavo, waar zij zorg draagt voor het vervaardigen van publicaties en teksten voor brochures. Tenslotte verleent zij ook nog haar medewerking aan de wijkkrant van het Ramplaankwartier, die op gezette tijden verschijnt en dat al heel lang doet.

De werkgroep Jonge Muggen bleek bij kennismaking een geoliede machine te zijn. Veel activiteiten waren al in gang gezet om de jeugd kennis te laten maken met de geschiedenis, vooral die van Haarlem. Haar eerste werkzaamheden waren een bijdrage aan het inmiddels zo goed als beëindigde project 'Wie wat bewaart die heeft wat'. Scholen konden per leerjaar kiezen een culturele instelling te bezoeken, zoals de bibliotheek, Teylers museum of het Frans Hals Museum. De groepen 4 kwamen in De Hoofdwacht. Voorafgaand aan dat bezoek werd een leskist naar de school gestuurd, zodat op school het bezoek al voorbereid kon worden Het rondbrengen van al die kisten was destijds nog een hele onderneming! Annelies heeft wat persoonlijke bezittingen in een kist in de Tademakamer neergelegd om kinderen het gevoel te geven hoe je met je eigen verleden om kunt gaan. Haar eigen poëziealbum bijvoorbeeld, waarin persoonlijk verleden is vastgelegd. Wie wat bewaart, die heeft wat! Tegenwoordig maken de scholen zelf hun keuzes; De Hoofdwacht wordt helaas wat minder bezocht dan het spannender Archeologisch Museum…

De werkgroep breidde zich ondertussen uit. Zij bestaat nu naast Annelies uit Guy Rocourt (voorzitter), Andrea Roosen, Ingrid Bartels, Corrie Versteeg en Angèle Ferron. Nu wordt veel meer aandacht besteed aan optredens in historische kostuums, ontworpen en genaaid door Corrie, om de verbeelding van de leerlingen te prikkelen. De Tachtigjarige Oorlog was afgelopen jaar een belangrijk thema. De schrijver van het dagboek over het beleg van Haarlem, Verwer, vertolkt door Guy, vertelt eerst zijn belevenissen, de kinderen gaan vervolgens naar het archief waar Annelies als Kenau haar uiterste best doet om ervoor te zorgen dat de stadspoorten gesloten blijven. De leerlingen van de basisschool ontmoeten bij De Hoofdwacht vervolgens een hongerige bewoonster (Angèle), die smeekt om de poorten van de stad juist te ópenen. Het was immers niet meer uit te houden van de honger. Een tante van Lieven de Key (Ingrid) vertelt bij de Vleeshal over de immigratie van de Vlamingen die toen bijna de helft van de inwoners van de stad uitmaakten. Zo worden tijdens dat optreden verschillende kanten van het beleg van Haarlem belicht. Op een van die bijeenkomsten vroeg een meisje aan Annelies: "Mevrouw, hadden ze in die tijd ook al horloges?" Zo leerde Annelies van de kinderen extra op te letten bij een optreden of alles wel klopt. Op verzoek van basisscholen biedt de werkgroep in overleg ook andere tijdsbeelden aan. Op dit moment staat de Tweede Wereldoorlog in de belangstelling.

En daar was nog de webquest over Coornhert. U heeft die via de site van de Vereniging natuurlijk al bekeken, en heeft gezien hoe de tijdgenoten rondom Coornhert in afbeelding en gesproken tekst zijn leven becommentarieerden. De eindredactie van de teksten was in handen van Annelies. Ook stelde zij, samen met Marjorie Vroom (Rondje om de kerk) en met Andrea (Leer mij Haarlem kennen) een boekje voor kinderen samen. Aan de hand van vragen bij foto's wordt een wandeling om de Oude Bavo gemaakt. Ten slotte heeft Annelies ook een Gevelstenenspeurtocht voor basisschoolleerlingen opgesteld: Kijk eens omhoog!

Inmiddels wordt het onderhuis van De Hoofdwacht gehuurd door de vereniging. Een escaperoom is in voorbereiding met als thema Oom Gips, genoemd naar de legerarts die destijds in Haarlem het gipsverband heeft uitgevonden: Antonius Mathijsen Je kunt het onderhuis pas verlaten als alle vragen over oom Gips zijn beantwoord. In voorbereiding is de Museumkidsnight op zaterdag 19 oktober: ook De Hoofdwacht is dan geopend. Allerlei uit de historie bekende Haarlemmers lopen daar dan rond om hun verhaal te vertellen. Samen met de werkgroep bereidt Annelies deze voor.

Annelies zou graag zien dat de interne communicatie bij de vereniging verbetert. Veel werkgroepen weten van elkaar niet wat de activiteiten zijn, laat staan welke gezichten er bij horen. De bijeenkomst van alle werkgroepen op dinsdag 7 mei jl. is een stap op een weg die veelbelovend is. De organisatie van grotere reizen zoals dat in het verleden gebeurde, brengt leden soms veel dichter bij elkaar. Misschien dat dat in de toekomst weer een keer kan gebeuren. En wat de vereniging vooral nodig heeft, is de deelname van meer jongeren om haar toekomst veilig te stellen. Wie weet wat de activiteiten van de Jonge Muggen hieraan nog zullen bijdragen.