WEDEROPBOUWARCHITECTUUR IN HEEMSTEDE

Tijdens de najaarsbijeenkomst van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek werd het rapport ‘Wederopbouwarchitectuur in Heemstede – inventarisatie en aanbevelingen’ gepresenteerd. Het bevat een overzicht van de belangrijkste en meest beeldbepalende gebouwen en ensembles uit de periode 1945-1965 in Heemstede. Een verrassend rijk en divers palet van woningen, flatgebouwen, religieus erfgoed, bedrijfsgebouwen en panden met een cultureel-maatschappelijke functie. De twaalf meest waardevolle worden door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroe voorgedragen voor opname op de gemeentelijke monumentenlijst. Deze zijn uitgebreid beschreven in het rapport en voorzien van een waardestelling.

Het voorstel past binnen de strekking van de Cultuurnota van de gemeente Heemstede. Daarin spreekt de gemeente uit het van belang te vinden dat de gemeentelijke monumentenlijst een weerspiegeling blijft van waardevolle objecten en om lacunes op te vullen, bijvoorbeeld waar het de wederopbouwperiode betreft.

Tevens past het voorstel binnen het beleid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die de laatste jaren zelf veel aandacht besteedt aan wederopbouwarchitectuur, maar ook andere erfgoedinstellingen stimuleert onderzoek op dit terrein te doen.

Het rapport is samengesteld door dr Wim de Wagt, architectuurhistoricus te Heemstede (www.wimdewagt.nl).
Reacties? Aanvullingen?  Via e-mail karakterbehoud@hv-hb.nl

Lees meer in het Wederopbouwrapport in Heemstede