Martin Busker geridderd

Onze erevoorzitter, Bernt Schneiders, reikte op 26 april jl. in zijn rol van burgemeester van Haarlem aan Martin Busker een hoge Koninklijke onderscheiding uit. Martin werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Zijn verdiensten bij de restauratie van monumenten in de stad, waaronder de Janskerk en de Bakenesserkerk, werden breed uitgemeten.Onze vereniging en de stichting Geveltekens Vereniging Haerlem hebben de aanvraag van harte ondersteund.

Martin is sinds 2002 voorzitter van genoemde stichting, die zich ten doel stelt het conserveren of restaureren van geveltekens, gevelstenen, uithangborden, tegeltableaus etc. en het aanbrengen van nieuwe of oude geveltekens, het doen van onderzoek naar geveltekens en het samenstellen van een inventarisatie van geveltekens.

De jaarlijkse bijdragen in ons Jaarboek over de stand van zaken betreffende geveltekens in Haarlem zijn een vrijwel onuitputtelijke bron aan informatie. Ook op vele andere wijzen heeft Martin bijgedragen aan de bescherming en verfraaiing van onze stad; zo nam hij vele initiatieven, onder andere tot de plaatsing van het koningsleeuwtje voor de Bakenesserkerk en een serie Strip-Glas-In-Loodramen in diezelfde kerk.

Zonder hem zou Haarlem er een stuk minder fraai uitzien.