Van den Eijnde in Beeld

Monumentale gevelsteen van Van den Eijnde naar restaurateur

 
Foto: Jan Sluijter

Er is een mijlpaal bereikt: de 23.000 kilo wegende gevelsteen van Hendrik van den Eijnde - door Rotterdammers "de Bijenkorfsteen" genoemd - ooit geplaatst geweest aan de oude Bijenkorf te Rotterdam is op 12 september j.l. op een dieplader getakeld en voor restauratie overgebracht naar de firma Meesters in Tienhoven.

Even terug in de tijd. Rotterdamsch Nieuwsblad 26 september 1930:

"Nu de schuttingen voor het grootste deel zijn weggenomen en het nieuwe Rotterdamsche warenhuis zich den volke in al zijn schoonheid toont, zijn ook de twee aan de voorzijde van het gebouw aangebrachte reliefs voor ieder zichtbaar geworden dank zij de inderdaad in het oog vallende plaats aan den gevel deze versieringen door den bouwmeester toegedacht.

Beide reliefs zijn ontworpen en uitgevoerd door den Haarlemschen beeldhouwer Van den Eynde die in enkele vierkante meters zandsteen den geest van den hedendaagse tijd heeft willen vastleggen. Aan de ene zijde van de "uitstekende" versiering vindt men het verkeer en den handel van de 20ste eeuw gesymboliseerd door treinen, mail stomers en vliegmachines.

Aan den westzijde van den ingang van de Bijenkorf heeft de beeldhouwer aan de voornaamste onderdelen van de tegenwoordige maatschappij den geleerde, den kunstenaar, den industrieel en den arbeider een plaats ingeruimd".

Bij het bombardement in 1940 bleef de gevelsteen gespaard, het gebouw werd deels verwoest; het overgebleven deel deed tot 1956 dienst als winkel. Hierna volgde sloop van het gebouw en heeft de steen tientallen jaren in de openlucht op een afgesloten terrein op het distributieterrein van de Bijenkorf in Woerden gestaan. Dankzij een jarenlange lobby van Jan Sluijter gesteund door het Historisch Genootschap Roterodamum waarvan hij lid is, schonk het warenhuis het beeldhouwwerk aan de Gemeente Rotterdam. Ook het uiteindelijke doel, herplaatsing in de openbare ruimte, wisten zij te bereiken.

Zodra de herinrichting van de Coolsingel in 2020 is afgerond zal het gerestaureerde beeldhouwwerk een plaats krijgen bij het metrostation Beurs.

Lees meer in Artikel AD Rotterdam

Gerard Moolenaars, lid werkgroep VDEijnde