Haerlem Jaarboek 2020 uitreiking

Margreeth Pop ontvangt de Penning van Verdienste van burgemeester Jos Wienen.

Op 25 juni heeft Martin van Bleek aan onze erevoorzitter, burgemeester Jos Wienen, in de B&W kamer op het stadhuis het Jaarboek 2020 overhandigd. Aanwezig waren ook de drie scheidende redactieleden Piet de Rooij, Margreeth Pop en Jaap Temminck en tevens Jaap Pop. Aangezien zij zich jarenlang in hebben gezet voor het verschijnen van het Jaarboek, inclusief het schrijven van artikelen, en het hoog houden van de kwaliteit van ons Jaarboek was het ook een goede gelegenheid om samen met onze erevoorzitter, zelf ook een historicus, terug te blikken op de afgelopen jaarboeken en ook een doorkijkje te hebben naar de toekomst. In een geanimeerde discussie werd ingegaan op het belang van het Jaarboek, de positie in Jaarboekenland en de wederwaardigheden van het redactieproces. Alhoewel het vertrek van deze drie redactieleden een grote aderlating betekent voor de redactie van het Jaarboek, hebben zij zelf gezorgd voor uitstekende vervangers, zodat de toekomst van het Jaarboek met vertrouwen tegemoet kan worden gezien!

uitreiking jaarboek 2020 600pxVervolgens nam onze erevoorzitter het woord, maar nu in de rol van burgemeester en richtte zich speciaal tot Margreeth Pop. In haar rol als redactiesecretaris is zij jarenlang de spil in het jaarboekproces geweest, maar dat niet alleen. Jos Wienen gaf een overzicht van alle activiteiten die Margreeth binnen onze Vereniging, maar ook in andere organisaties in de stad, ten behoeve van de stad Haarlem en in het belang van de geschiedenis van de stad had verricht. Een indrukwekkende lijst! Dit was reden voor het College van Burgemeester en Wethouders om te besluiten de Penning van Verdienste van de stad Haarlem aan Margreeth toe te kennen. Nu was ook duidelijk waarom de burgemeester zijn ambtsketting droeg. Overigens heeft onze erevoorzitter in het Jaarboek 2020 een interessant artikel over de nieuwe ambtsketen van Haarlem geschreven.

De overhandiging werd op genoeglijke wijze afgesloten met een hapje en een drankje.

Beide overhandigingen werden op foto vastgelegd door Jaap Pop.

De Historische Vereniging Haerlem feliciteert Margreeth Pop van harte met de Penning van Verdienste van onze stad!

Martin van Bleek,

Voorzitter

Foto's Jaap Pop