Jan de Jong

Friese boerenzoon brengt verleden Haarlem in kaart 

 

Onderstaand artikel verscheen in het Haarlems Dagblad van 3 oktober 2020