Onderscheiding voor Wim Cerutti

Negen Haarlemmers zijn ter gelegenheid van de Lintjesregen onderscheiden

 

Negen Haarlemmers zijn ter gelegenheid van de Lintjesregen onderscheiden onder wie Wim Cerutti. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege zijn nauwe betrokkenheid bij onze vereniging wensen wij hem hiermee op deze plaats in het bijzonder geluk.

Wim Cerutti (74) is meer dan 25 jaar belangeloos actief als stadshistoricus van Haarlem en Kennemerland. Hij leverde een grote bijdrage aan het onderzoek naar en de publicatie over de geschiedenis van personen, gebouwen, instellingen en ontwikkelingen in deze stad en zijn omstreken. Hij is bestuurslid van verschillende historische genootschappen in de regio. Hij was in Haarlem drijvende kracht achter de organisatie van het Torrentiusjaar 2014 en het Coornhertjaar 2018.Wim Cerutti publiceerde onder meer over de humanist Coornhert en de schilder en vrijdenker Torrentius.

Wim Cerutti heeft zich daarnaast verdienstelijk gemaakt voor onder meer de Stichting Architectuur Museum en de Stichting tot Uitgaaf van Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.

Antoon Erftemeijer (66) is eveneens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is conservator moderne kunst van het Frans Hals Museum Haarlem en daarnaast voorzitter van de Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum van de stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo (de Koepelkathedraal). Deze stichting heeft bij de vorig jaar afgeronde langdurige restauratie veel gebruik kunnen maken van de grote kennis van Antoon Erftemeijer van de kunsthistorische waarde van de Koepelkathedraal. Hij is/was daarnaast auteur of co-auteur van tal van publicaties met een kunsthistorische invalshoek. Daarmee heeft hij veel kennis over kunstgeschiedenis voor een groeiend geïnteresseerd publiek toegankelijk gemaakt.