voor Pim van Zalingen

Lees Meer

Bij sommige mensen rouw je omdat ze zijn gegaan,
bij andere vier je dat ze hebben bestaan.

Lees Meer

Na een lang voortraject zijn de werkzaamheden aan de voormalige koepelgevangenis in Haarlem op 3 juni gestart. 

Lees Meer

van Wim Cerutti en Marius Bruijn

Lees Meer

Hoek Kinderhuissingel  - Johan van Vlietsstraat 

Lees Meer
U raakt er aan gewend. Het bericht van het bestuur na afloop van de Algemene Bestuursvergadering. U raakt er aan gewend. Het bericht van het bestuur na afloop van de Algemene Bestuursvergadering over onze beslissingen. Ditmaal vergaderde het bestuur op 18 mei j.l., wederom digitaal. Naast een drietal belangrijke positieve besluiten, zijn er enkele ...
Lees Meer

Op de blinde muur hoek Pieter Kiesstraat 78 en Johan van Vlietstraat 

Lees Meer

Postkantoor Neude met beelden van Hendrik van den Eijnde

Lees Meer

Zeldzame promotie van Ridder tot Officier

Lees Meer

Een bericht van de Haarlemse postzegelvereniging Op Hoop van Zegels

Lees Meer
Communicatieplan digitaal aangeboden  In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 april heeft Marco Wiesehahn, namens de tijdelijke commissie communicatie, de definitieve versie van het communicatieplan aangeboden aan de voorzitter. Vanwege de coronamaatregelen vond de overhandiging digitaal plaats. Het plan voorziet in een 60-tal acties...
Lees Meer

Jongeren met interesse in erfgoed 

Lees Meer

in tijden van het coronavirus 

Lees Meer

Hendrik van den Eijnde

Lees Meer

De maatregelen van het kabinet om het coronavirus het hoofd te bieden, hebben inmiddels het hele maatschappelijke leven, en dus ook onze vereniging, nagenoeg tot stilstand gebracht. Voor het bestuur dus alle reden om een extra bestuursvergadering in te lassen en te bespreken hoe met deze uitzonderlijke situatie om te gaan.

Lees Meer

Oude postkantoor Neude in Utrecht

Lees Meer

In memoriam

Lees Meer

afgelast ivm coronavirus

Lees Meer

Op 2 maart j.l. was het Algemeen Bestuur bijeen in De Hoofdwacht voor de 6-wekelijkse bestuursvergadering. Er is ook deze keer een veelvoud aan onderwerpen besproken: Van het aanvullen van de thee- en koffievoorraad tot de mores hoe we met elkaar in de vereniging om willen gaan en alles daartussen. Nu een terugblik op de belangrijkste drie gespreksonderwerpen.

Lees Meer