Uit De Hoofdwacht februari 2020

Het Algemeen Bestuur is maandagavond 20 januari weer bijeen geweest voor haar periodieke vergadering. En zoals einde vorig jaar beloofd, maken we er een gewoonte van u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Er zijn weer veel onderwerpen gepasseerd, maar ik licht er graag de volgende punten voor u uit: een aantal van de vele mooie samenwerkingen die we op de rol hebben staan, de stand van zaken rond het communicatieplan en in het verlengde daarvan, de gezamenlijke bijeenkomst voor de werkgroepen en we sluiten deze keer de rubriek af met een oproep aan onze nog wat minder actieve leden!

Samenwerkingen
Zoals u wellicht weet krijgen wij veel verzoeken binnen om met individuele Haarlemmers of organisaties samen op te trekken om iets moois te doen in het licht van onze doelstellingen. Ik wil een aantal opvallende voorstellen met u delen. Zo heeft mevrouw Goede een prachtige serie quilts gemaakt van gebouwen uit de stad. Die wil zij graag tentoonstellen. Ook heeft filmmaker Erik Willems ons al eind vorig jaar gevraagd samen met hem te werken aan zijn film met amateurbeelden over de stad Haarlem. Deze en volgende week nog vinden, in samenwerking met Aart van der Kuijl nog twee mooie lezingen over het Mirakel van Haarlem, Geertgen tot Sint Jans in het Frans Hals Museum plaats. Het zijn maar een paar van een reeks samenwerkingen waarmee we als bestuur hopen zowel u als leden, als niet-leden te inspireren.


Communicatieplan
Eerder heb ik u al meegenomen in het voornemen van het bestuur om de maatschappelijke relevantie van de vereniging met een goed communicatieplan te vergroten en beter zichtbaar te maken, om zo ook meer van onze leden te kunnen boeien en binden. In deze vergadering is het eerste conceptplan besproken, en heeft het bestuur de hoofdlijnen van het plan onderschreven. Het ziet er naar uit dat de tijdelijke commissie het plan in maart, na de werkgroepen bijeenkomst, definitief zal maken en aanbieden aan de voorzitter om in uitvoering te nemen. Het is voor de hele vereniging een belangrijk plan, want er staat een aantal ideeën in die ook echt impact zullen gaan hebben op de beleving binnen en buiten onze vereniging. In februari en maart dus meer hier over!


Bijeenkomst werkgroepen
Voor de actieve werkgroepleden is het belangrijk 20 februari vanaf 20.00 uur te blokkeren in de agenda. Die avond zullen we alle actieve leden weer bij elkaar brengen in het Archeologisch Museum. Als bestuur willen we die avond graag gebruiken om met deze actieve leden te brainstormen, ideeën te toetsen en natuurlijk ook de kruisbestuiving te stimuleren. Het belooft echt een hele leuke, leerzame, gezellige en nuttige avond te worden voor alle nauw bij de vereniging betrokken leden, dus zorg dat u erbij bent!


Ook meedoen?
Als u tot hier gekomen bent met lezen, dan willen wij u graag (nog) meer betrekken bij wat onze vereniging allemaal doet en van plan is. Als u nog niet actief bent, willen wij u als bestuur vragen daar serieus over na te denken. De Werkgroepen bieden één voor één verdiepingsmogelijkheden, netwerk en inspraak. Maar u kunt ook meedraaien met het team gastvrouwen en -heren, helpen bij de normale openstelling van onze Hoofdwacht, helpen op dagen met grote evenementen als de Kunstlijn, of Open Monumentendag. We hebben zoveel leuke klussen dat er voor iedereen die wil bijdragen ook echt iets bijgedragen kan worden. Nieuwsgierig? Bel of mailt u een van onze bestuursleden. Zij kunnen u zeker van meer informatie voorzien!

Marco Wiesehahn - Vrijman
algemeen secretaris

De Hoofdwacht
Gluren bij de buren
75 jaar vrijheid

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://haerlem.nl/