In het spoor van Brederode

Op donderdag 8 juli verzorgden Taco Hermans en Jan Kamphuis een online lezing over de ruïne van Brederode. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Ruïne van Brederode: kasteel met een bewogen verleden.

In de lezing was aandacht voor de historie van het kasteel en werden de diverse bouw- en restauratiefases via beelden uitgelicht met een korte uitleg.

Na de lezing was er een levendige uitwisseling n.a.v. vragen en opmerkingen uit het publiek.

De lezing is opgenomen en binnenkort terug te kijken.

Zaterdag 10 juli kreeg de lezing een vervolg: een excursie naar drie locaties die te maken hadden met de Brederodes.

Startplaats van de excursie was de Engelmunduskerk in Oud-Velsen, een van de oudste nog bestaande kerken in Nederland.

De koster, Anton Bresser, vertelde over de geschiedenis van deze kerk en liet bijzonderheden in de bouwfasen zien, zowel aan de binnen- en buitenzijde van de kerk.

In de kerk bevinden zich de grafzerken van Willem van Brederode en Hillegonda van Voorne. Willem van Brederode was leenheer tijdens het bewind van de Graven van Holland en diende onderGraaf Floris de vijfde.

Het huis van Hilde, archeologisch museum van Noord-Hollandin Castricum, was de volgende stop.

Hier liggen ook de skeletten van Willem van Brederode en zijn vrouw Hillegonda van Voorne en aan de hand van deze skeletten is een reconstructie gemaakt.

Bij binnenkomst ontving de groep een algemene introductie, daarna werden er twee rondleidingen verzorgd in twee groepen.

De rondleiding gingen over de ontwikkeling van het gebied van Noord-Holland en over de strijd die gevoerd werd tegen de Friezen ten tijde van de Graven van Holland.

De rol van Graaf Floris de Vijfde en van zijn leenheer Willem van Brederode werd hierin uitgebreid toegelicht.

De ruïne van Brederode was de laatste locatie die bezocht werd.

Deze kasteelruïne kent een rijke geschiedenis en is o.a. ook bewoond geweest door de Brederodes.

Onder leiding van Jan Kamphuis of Taco Hermans werden de diverse bouwsporen en wetenswaardigheden van het vroegere kasteel bekeken en toegelicht. Deze waren tijdens de lezing al besproken en dat maakte dat het nu nog meer ging leven.

De groep van 18 mensen heeft een bijzonder interessante excursie gehad. Tevreden en met nieuwe kennis ging iedereen weer huiswaarts.


Bier van alle tijden
Geveltekens op de Haerlem website

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://haerlem.nl/