Vereniging

De leden van het bestuur worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van het zittende bestuur. Bij de meeste leden is het bestuur bekend als het Algemeen Bestuur. Voortaan spreken wij van Algemeen Bestuur. De leden zijn:

Martin van Bleek, Voorzitter van de vereniging
Marjorie Vroom, Vice-voorzitter
Frits Anema, Penningmeester
De functie van secretaris is op dit moment vacant.

Marcel van Heck, voorzitter werkgroep Gebouw en Omgeving, contactpersoon werkgroep Parken en Groen  
Boudewijn van Os, voorzitter Historische werkgroep
Mariska Krikken, contactpersoon werkgroep Evenementen en Lezingen
Mariska Krikken, PR
Guy Rocourt, voorzitter werkgroep Jonge Muggen

Soms aangevuld met adviseurs zijnde:

Anja van Zalinge, archeologie
Lieuwe Zoodsma, beheerder Haerlem-collecties

Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen. Daarom heeft het Algemeen Bestuur de uitvoering van zaken die geen uitstel velen en minder ingrijpende zaken gedelegeerd naar het Dagelijks Bestuur. Deze bestaat uit de Voorzitter, Vice-voorzitter, Penningmeester en Secretaris.